De toepassing mijndieren.eu is een communicatiekanaal tussen uw praktijk en de diereneigenaars, dat enerzijds het contact met uw klanten verbetert en anderzijds het administratieve werk in uw praktijk vermindert. Fuga en mijndieren.eu zijn volledig met elkaar geconnecteerd, dus wanneer een klant een online afspraak maakt via de app, komt die afspraak meteen in uw Fuga-agenda.

Wanneer een diereneigenaar de app raadpleegt op zijn PC, tablet of smartphone, dan kan hij/zij:

 • Het dossier van zijn/haar huisdier bekijken en in beperkte mate beheren
 • Producten bestellen die hij/zij al eerder kocht
 • Online afspraken maken
 • Zijn/haar klantenkaart bekijken
 • Automatisch vaccinatie- en productrappels ontvangen

De hoofdpagina van mijndieren.eu doet bovendien dienst als zoekpagina voor wie een dierenarts zoekt.Begrippen


Elke klant kan een gebruiker worden van mijndieren.eu. De enige vereiste is dat die persoon een e-mailadres heeft. Dat zal namelijk gebruikt worden als gebruikersnaam.


Een persoon kan ofwel uitgenodigd worden door de praktijk, ofwel kan hij zichzelf registreren bij een praktijk. De persoon kan in één van de volgende 'statussen' hebben:

 • Niet-geregistreerd en niet-uitgenodigd
 • Niet-geregistreerd en uitgenodigd: nog nooit ingelogd (enkel voor uitgenodigde personen)
 • Geregistreerd maar nog niet 'goedgekeurd' door de praktijk: wel al volledig functioneel (enkel voor personen die zichzelf registreren)
 • Geregistreerd: actieve gebruiker

Berichten kunnen van verschillende bronnen komen. Ze kunnen:

 • Manueel toegevoegd zijn door uzelf
 • Automatisch toegevoegd zijn door Fuga, bv. rappels
 • Toegevoegd zijn door Sonetas, bv. algemene info over dierengezondheid
 • Toegevoegd zijn door derden (later)

In het geval van de laatste twee bronnen behoudt u als dierenarts wel de controle en de verantwoordelijkheid, aangezien u zelf die berichten nog moet goedkeuren voor publicatie.