Als u interesse heeft in of vragen over mijndieren.eu, kunt u best mailen naar subscriptions@sonetas.eu. Wij kunnen u vervolgens een korte demonstratie geven van mijndieren.eu.


Opstartplan


Om de opstart met mijndieren.eu te vergemakkelijken en om de installatie overzichtelijk te houden, hebben we een opstartplan gemaakt dat toont welke stappen er ondernomen moeten worden bij de opstart van mijndieren.eu. Klik hier om het opstartplan voor mijndieren.eu te bekijken.


Hoe begin ik eraan?


U moet als praktijk eerst en vooral een naam/URL-suffix kiezen voor de praktijkpagina, bv. 'De_Ark'. Die naam mag geen spaties en bij voorkeur geen speciale tekens bevatten. Vervolgens gebruiken wij die naam om uw persoonlijke link op te bouwen op mijndieren.eu, bv. 'mijndieren.eu/De_Ark'.


Daarnaast kunt u volgende instellingen maken voor mijndieren.eu. U overloopt ze best in de hieronder weergegeven volgorde. Let op: de meeste van deze instellingen worden pas de daaropvolgende dag overgenomen worden in mijndieren.eu. 


Als laatste stap kunt u uw bestaande klanten inlichten dat uw praktijk mijndieren.eu ondersteunt, door ze in batch uit te nodigen.


Een dierenarts vinden - Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Een dierenarts vinden


Wanneer u deze instelling activeert, zal uw dierenartsenpraktijk zichtbaar worden in de zoekfunctie van mijndieren.eu 'Vind uw dierenarts'. Dat stelt mijndieren.eu in staat om klanten die een dierenarts zoeken via mijndieren.eu rechtstreeks door te verwijzen naar uw dierenartsenpraktijk.


Als die instelling geactiveerd is, kunt u kiezen of uw e-mailadres al dan niet publiek getoond wordt. Als u het e-mailadres verbergt, is de kans op spammail kleiner.


Praktijknaam - Instellingen => Praktijkgegevens => Plaatsen => Adressen


Voor elke plaats kunt u een naam ingeven, die gebruikt zal worden om die specifieke plaats te benoemen op heel mijndieren.eu. Die komt onder andere voor bij afspraken om exact te duiden waar de klant een afspraak heeft en in de grijze zijbalk waar de adressen van uw plaatsen getoond worden.


Publieke agenda - Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Publieke agenda


Deze instellingen hebben betrekking tot de mijndieren.eu-agenda. De functie bestaat erin om de klanten duidelijk te maken hoe ze zelf afspraken kunnen inplannen, tonen of annuleren. De tabel is overigens bereikbaar via een rechtstreekse link onder de kalender.

 • Afspraak wijzigbaar tot N uur voor afspraak - Bepaalt tot wanneer een klant een afspraak kan wijzigen.
 • Afspraak aanmaken tot N uur voor afspraak - Bepaalt tot wanneer een klant een afspraak kan toevoegen.
 • Informeer praktijk via e-mail - Hier kunt u bepalen of u via mail op de hoogte gehouden wilt worden wanneer er een online afspraak is gemaakt.
 • Beschrijving - Hiermee kunt u de klant informeren over richtlijnen die ze in acht moeten nemen bij het maken van een afspraak. Dat kan eventueel in meerdere talen. Het bericht wordt in mijndieren.eu getoond onder de titel 'Afspraak maken'. Voorbeeld: 'Indien u met meerdere dieren komt, gelieve een afspraak te maken voor elk dier afzonderlijk.'
 • Getoonde afspraken (filter op type/status) - Deze instellingen hebben betrekking tot welke afspraaktypen er in mijndieren.eu getoond worden aan de klant. Dat houdt echter niet in dat de klant die types zelf kan inplannen of kiezen: ze worden enkel weergegeven aan de klant als de afspraak die specifieke status heeft. Afgelopen afspraken worden sowieso slechts één jaar lang weergegeven. Als u de status van een afspraak verandert naar een status die volgens uw instellingen niet meer getoond mag worden, dan zal die afspraak verdwijnen uit de klant zijn/haar getoonde afspraken. In deze context is het belangrijk om te onthouden dat, indien u een bepaalde filter uitvinkt, er geen enkele afspraak van die filter getoond zal worden. Ook al is er een andere filter aangevinkt waaraan de afspraak wel voldoet. Voorbeeld: als u een afspraak van de status 'Afspraak online' met type 'Operatie' heeft, is het noodzakelijk dat beide filters (status 'Afspraak online' en type 'Operatie') geactiveerd staan. Anders zal de desbetreffende afspraak niet verschijnen.Via de tabel in uw publieke agenda kunt u duidelijk maken wanneer u beschikbaar bent voor afspraken, met het toevoegen van vrije sloten. In deze tabel kunt u ofwel een enkel of een terugkerend slot openstellen. 


Belangrijk om te weten is dat u een maximum aantal getoonde vrije sloten kunt instellen. De bedoeling hiervan is om de gemaakte afspraken gegroepeerd te houden en springuren te vermijden. Voorbeeld: u voegt een slot toe op maandag van 9u tot 12u, met een standaard duur van 20 minuten en het 'Maximum aantal getoonde vrije sloten' op 3. Initieel zullen enkel de drie sloten tussen 9u en 10u getoond worden in mijndieren.eu. Vanaf het moment dat er een afspraak gemaakt wordt, zal het volgende slot, van 10u tot 10u20, getoond worden. Et cetera.


De momenten waarop u uw agenda heeft opengesteld voor online afspraken worden in de Fuga-agenda aangeduid met een blauwe kleur. Op die manier kunt u visueel inschatten wanneer er nog afspraken geboekt kunnen worden. Via het mijndieren.eu-logo bovenaan in de agenda kunt u rechtstreeks naar de publieke agenda gaan.


Via de actie Afsprakenblok zoeken kunt u in één keer meerdere afsprakenblokken opzoeken en eventueel verwijderen.


Praktijkpagina - Instellingen => Praktijkvoorkeuren => mijndieren.eu


 • Algemeen
  • URL - Dit is de URL waarmee u uw praktijkpagina kunt bereiken.
  • Praktijknaam - Dit is de naam van uw praktijk die verschijnt bovenaan op uw praktijkpagina.
  • Nodig nieuwe klanten (of nieuwe e-mailadressen) automatisch uit - Hiermee kunt u nieuwe klanten, die beschikken over een e-mailadres, automatisch uitnodigen voor mijndieren.eu.
  • Praktijk in kopie van mijndieren.eu-uitnodiging - Indien deze optie aangevinkt staat, zal Fuga telkens het publieke e-mailadres van de praktijk in bcc zetten bij een mijndieren.eu-uitnodiging.
  • E-mailadres bestellingen - Indien er gebruik wordt gemaakt van de productbestellingen via mijndieren.eu, kunt u hier een e-mailadres instellen. Er wordt naar dit e-mailadres gestuurd wanneer een klant een bestelling plaatst. Indien u dit vakje leeg laat, zal Fuga de bestellingen naar het publieke e-mailadres van de praktijk sturen.
  • Standaardtaal - De taal die standaard in mijndieren.eu gebruikt zal worden voor uw praktijk.
  • Slagzin - Een zin onder de naam van de praktijk op de mijndieren.eu-pagina.
  • Beschrijving - Hier kunt u een tekst plaatsen die de praktijk voorstelt aan de klant. Die tekst verschijnt bovendien permanent op de mijndieren.eu-hoofdpagina van uw praktijk.
  • Plaats - Onder Instellingen => Praktijkgegevens => Plaatsenkunt u plaatsen/locaties toevoegen.
   • Vakantieregeling - Hier kunt u in tekstvorm de vakantieregeling neerschrijven, specifiek voor die plaats.
   • Dierenarts van wacht - Hier kunt u in tekstvorm de dierenarts van wacht neerschrijven, specifiek voor die plaats.
 • Openingsuren - Hier geeft u de openingsuren van uw praktijk in, met de mogelijkheid om verschillende openingsuren in te geven per locatie. Dit zijn voor alle duidelijkheid niet de momenten waarop u online afspraken aanvaardt.
 • Foto praktijk - Dit is de foto die op elke pagina van mijndieren.eu zal verschijnen, boven de grijze balk met extra info. De foto moet in png-, gif- of jpeg-formaat zijn en hij mag niet groter zijn dan 1MB.
 • Medewerkers - Hiermee kunt u medewerkers toevoegen aan uw hoofdpagina en de publieke agenda van mijndieren.eu. Onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen kunt u per medewerker een pasfoto en biografie toevoegen die getoond worden op de hoofdpagina van mijndieren.eu.
 • Voorkeuren: tonen - Deze voorkeuren bepalen welke data u toont aan uw klanten via mijndieren.eu. Het is aan te raden die instellingen goed te overwegen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u informatie in velden heeft staan die u liever niet toont aan uw klanten. Met de startdatum bepaalt u vanaf wanneer u de consultatiehistoriek wilt tonen, zodat u niet ongerust hoeft te zijn dat u oude data toont aan de klant. Getoonde producten die in mijndieren.eu onder 'Bestellingen' komen, worden hierdoor niet beïnvloed.
 • Voorkeuren: persoon/dier bewerken - Deze voorkeuren bepalen welke data u wilt laten wijzigen door uw klanten of diereneigenaars via mijndieren.eu. Het is aan te raden deze instellingen goed te overwegen. Als u de klant meer toegang verschaft, heeft u zelf minder werk om uw data up-to-date te houden. Bovendien vergaart u op die manier vaak meer informatie over uw klant. Dat wil echter ook zeggen dat de klant zelf zijn data kan aanpassen, wat niet altijd even wenselijk is. Deze instellingen zijn beschikbaar voor personen en dieren.


Biografie dierenartsen - Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen


Dierenartsen met een Fuga-account moeten deze instelling individueel aanpassen onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen. De foto's moeten in .png-, .gif- of .jpeg-formaat zijn en mogen niet groter zijn dan 1MB.De biografie en foto van de dierenarts worden gebruikt op uw praktijkpagina van mijndieren.eu. Het gaat hier echter enkel over de dierenartsen die u heeft ingesteld onder de praktijkpagina van mijndieren.eu in Fuga. De volgorde blijft ongewijzigd.


In shop tonen


Via mijndieren.eu kunnen klanten ook online producten bestellen, dit zijn enkel producten die ze de voorbije 25 consultaties en 5 verkopen hebben verkregen. U bepaalt hierbij zelf welke producten er beschikbaar worden, met de optie 'In shop tonen' onder de productfiche. Door die instelling uit te vinken, kunt u producten verwijderen uit de mijndieren.eu-shop.


U wordt op de hoogte gebracht en gehouden van die bestellingen via het e-mailadres dat u heeft opgegeven in de instellingen van mijndieren.eu. Als u geen specifiek e-mailadres heeft ingesteld, zullen die bestellingen op het publieke e-mailadres van de praktijk toekomen.