Als u interesse heeft in of vragen over mijndieren.eu, kunt u best mailen naar subscriptions@sonetas.eu. Wij kunnen u vervolgens een korte demonstratie geven van mijndieren.eu.


Opstartplan


Om de opstart met mijndieren.eu te vergemakkelijken en om de installatie overzichtelijk te houden, hebben we een opstartplan gemaakt dat toont welke stappen er ondernomen moeten worden bij de opstart van mijndieren.eu. Onderaan deze pagina vindt u het opstartplan voor mijndieren.eu als pdf.


U moet als praktijk eerst en vooral een naam/URL-suffix kiezen voor de praktijkpagina, bv. 'De_Ark'. Die naam mag geen spaties en bij voorkeur geen speciale tekens bevatten. Vervolgens gebruiken wij die naam om uw persoonlijke link op te bouwen op mijndieren.eu, bv. 'mijndieren.eu/De_Ark'. Hiermee activeren we de applicatie voor uw praktijk.