Hoe nodig ik mijn bestaande klanten uit?


Via het rapport Niet-geregistreerde personen met een e-mailadres kunt u uw niet-geregistreerde klanten met een e-mailadres uitnodigen om mijndieren.eu te gebruiken. Of u kunt de shortcut Nodig klanten uit voor mijndieren.eu gebruiken. Hierbij bestaat de optie om de personen uit te sluiten die recentelijk een uitnodiging hebben gekregen of om aan te duiden dat u enkel uitnodigingen wilt sturen naar klanten recent een consultatie hadden. Ook kunt u ervoor zorgen dat u enkel een uitnodiging stuurt naar mensen die minstens één 'levend' dier hebben of enkel naar klanten die geen nutsdierbedrijven zijn.


U kunt dan op het mijndieren.eu-icoon () klikken en via de vinkjes een finale selectie maken. Als u op bevestigen klikt, zullen alle geselecteerden een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor mijndieren.eu. U kunt daarnaast ook klanten individueel uitnodigen, vanuit de personenfiche ().


Hoe aanvaard ik klanten die zich hebben geregistreerd?


Als een klant zich registreert onder uw praktijkpagina en zijn e-mailadres is nog niet gekend, dan zal dat e-mailadres verschijnen in de lijst 'Nieuwe niet-uitgenodigde klanten' onder de tab mijndieren.eu. U krijgt hier de optie om ofwel de klant te aanvaarden, ofwel samen te voegen met een bestaande klant. Als de klant zich dus registreert met een ander e-mailadres of een familielid registreert zich, kunt u best de twee entiteiten samenvoegen, om dubbele klantenbestanden te vermijden.


Hoe blokkeer ik een klant?


In de klantenfiche bij personen of in een rapport van geregistreerde gebruikers kunt u de persoon deactiveren (), zodat die geen toegang meer krijgt tot uw mijndieren.eu.


Hoe stuur ik een bericht naar mijn mijndieren.eu-gebruikers?


In de tab mijndieren.eu kunt u een nieuw bericht toevoegen. Een bericht heeft daarbij een bepaald type, zoals 'Algemene info', 'Medische info' of 'Promotie'. Dat type bepaalt de presentatie van het bericht zodra het gepubliceerd wordt op mijndieren.eu. Ook moet u een taal specificeren om ervoor te zorgen dat enkel de klanten met deze taal het bericht ontvangen. Dat om te voorkomen dat er bijvoorbeeld een Engelstalig bericht naar Nederlandstalige personen gestuurd wordt.Onder de zoekopdracht stelt u een eerder opgeslagen geavanceerde zoekopdracht in die als filter werkt. Er zijn enkele voorbeelden van bewaarde zoekopdrachten beschikbaar voor iedereen, zoals 'Geregistreerde mijndieren.eu-gebruikers' of 'Personen met e-mail'. Als u deze zoekopdracht gebruikt, zal dit bericht naar alle personen verstuurd worden die volgens die criteria gevonden worden en die voldoen aan de hierboven vermelde taalinstelling.


U kunt het bericht in twee formaten inbrengen. De tekstversie is verplicht. Als u echter wat meer mogelijkheden wilt op het vlak van de lay-out, kunt u het bericht ook als rijke tekst inbrengen.


Als u op de 'Bewaren'-knop klikt bij een nieuw bericht, zal dat bericht nog niet onmiddellijk verstuurd worden naar uw geadresseerden. Het bericht zal in de lijst komen te staan van 'Niet-gepubliceerde berichten', samen met andere niet-gepubliceerde berichten. Fuga geeft nog een laatste bevestigingsscherm waar u geadresseerden kunt aan- en uitvinken. Als u dan op 'Publiceren' klikt, wordt het bericht gepubliceerd, dus effectief verstuurd naar de klanten.


Via het rapport Berichten lijst u alle berichten op. En via het rapport Gepubliceerde berichten kunt u een lijst opvragen van gepubliceerde berichten.