Automatische berichten


Via mijndieren.eu worden rappels automatisch verstuurd naar uw klanten. De klant krijgt voor vaccinatieherinneringen twee weken op voorhand een bericht, voor andere herinneringen (zoals productbehandelingen) is dat twee dagen op voorhand. Alle berichten worden zowel naar de app als naar het e-mailadres van de klant gestuurd.


Deze personen worden automatisch weggefilterd uit de lijst van de Verwachte behandelingen, om dubbele rappels te vermijden. Hiervoor is het wel nodig dat u de protocols goed instelt, lees deze pagina voor meer informatie.


Manuele berichten


Via de actie mijndieren.eu-bericht toevoegen kunt u een nieuw bericht toevoegen. Een bericht heeft daarbij een bepaald type, zoals 'Algemene info', 'Medische info' of 'Promotie'. Dat type bepaalt de presentatie van het bericht zodra het gepubliceerd wordt op mijndieren.eu. Ook moet u een taal specificeren om ervoor te zorgen dat enkel de klanten met deze taal het bericht ontvangen. Dat om te voorkomen dat er bijvoorbeeld een Engelstalig bericht naar Nederlandstalige personen gestuurd wordt.Onder de zoekopdracht stelt u een eerder opgeslagen geavanceerde zoekopdracht in die als filter werkt. Er zijn enkele voorbeelden van bewaarde zoekopdrachten beschikbaar voor iedereen, zoals 'Geregistreerde mijndieren.eu-gebruikers' of 'Personen met e-mail'. Als u deze zoekopdracht gebruikt, zal dit bericht naar alle personen verstuurd worden die volgens die criteria gevonden worden en die voldoen aan de hierboven vermelde taalinstelling.


U kunt het bericht in twee formaten inbrengen. De tekstversie is verplicht. Als u echter wat meer mogelijkheden wilt op het vlak van de lay-out, kunt u het bericht ook als rijke tekst inbrengen.


Als u op de 'Bewaren'-knop klikt bij een nieuw bericht, zal dat bericht nog niet onmiddellijk verstuurd worden naar uw geadresseerden. Het bericht zal in de lijst komen te staan van 'Niet-gepubliceerde berichten'. Fuga geeft nog een laatste bevestigingsscherm waar u geadresseerden kunt aan- en uitvinken. Als u dan op 'Publiceren' klikt, wordt het bericht gepubliceerd, dus effectief verstuurd naar de klanten.


Via het rapport Berichten lijst u alle berichten op. En via het rapport Gepubliceerde berichten kunt u een lijst opvragen van gepubliceerde berichten.