Als u al een website heeft, kunt u de volgende links gebruiken om naar uw mijndieren.eu te linken, zodat klanten uw praktijk niet meer hoeven op te zoeken in mijndieren.eu. De links hieronder zijn voorbeelden waarvan het deel '[naam]' de naam is die u heeft gekozen voor uw links.


https://mijndieren.eu/[naam]

Dit is de link naar de hoofdpagina waarop uw praktijk voorgesteld wordt. Het is de hoofdpagina van uw mijndieren.eu-account en kan als een volledig op zichzelf staande website beschouwd worden.


https://mijndieren.eu/nl/register/[naam]

Op deze pagina kunnen klanten zich registreren onder uw mijndieren.eu. Als het e-mailadres van die klant herkend wordt door uw Fuga, zal hun mijndieren.eu-account automatisch verbonden worden met hun bestaande klantenfiche. Indien dat niet het geval is, komt de geregistreerde klant onder de tab 'Nieuwe niet-uitgenodigde klanten', waar u de nieuwe klanten kunt beheren.


https://mijndieren.eu/nl/login/[naam]

Deze link kan aangeboden worden om direct in te loggen onder uw mijndieren.eu.


https://mijndieren.eu/nl/reset-password/[naam]

Deze link kan aangeboden worden om uw klanten zelf hun wachtwoord te laten resetten.