Let op: de uitleg hieronder is tijdelijk niet toepasbaar. De actuele informatie vindt u onder Bigame.


Bigame laat toe om TVD's aan te maken en antibioticaregistratie te doen via hun platform. Fuga voorziet een interface met Bigame.


U kunt de registratie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Bigame aan te vinken. U vult vervolgens uw gebruikersnaam van Bigame (van de vorm BE12345678) en wachtwoord (of 'token') in onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen. Dit wachtwoord/token kunt u als dierenarts bekomen door in te loggen op deze website.


Vervolgens zult u in de dierenfiche, afhankelijk van de diersoort, onder 'Bigame categorie' één of meer van volgende mogelijkheden zien:

 • Kuiken
 • Geit
 • Leghen
 • Niet-gespeende biggen
 • Gespeende biggen
 • Zeugen/beren
 • Vleesvarkens
 • Vleeskalveren
 • Volwassen melkrunderen
 • Volwassen vleesrunderen
 • Jong rund (8 tot 24 maanden)
 • Kalf (< 8 maanden)

Per dier(groep) kunt u aangeven wat de primaire categorie is en welke categorieën er nog aanwezig zijn in het beslag.


We raden aan dat u 'Identificatie dier(groep) cache' activeert, onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Documenten => TVD => Identificatie dier(groep) cache. Dit laat toe om bij elke ingave van producten of protocols het oormerk in te brengen.


Onder de productfiche zult u 'Cti-ext code' als extra veld zien. Dit dient ingevuld te zijn voor de producten die doorgegeven worden aan Bigame. Een lijst van producten en hun bijhorende cti-ext codes kunt u vinden via het rapport voor Bigame. Dit rapport is enkel opvraagbaar als u uw Bigame-account ingebracht heeft in Fuga.


Bigame werkt met een uitgaande eenheid (g, ml, etc.). Wat dit wilt zeggen voor elk product, vindt u in eerder genoemd document. Het komt er meestal op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per Bigame eenheid' de waarde '1' heeft, wat ook de beginwaarde is van dit veld. Enkel als u bijvoorbeeld in Fuga als uitgaande eenheid '0,1ml' heeft ingesteld en Bigame werkt met 'ml' dan dient u '10' in te vullen. Indien u veel producten heeft die op '0,1ml' staan, kunnen we u helpen om in batch dit veld voor al deze producten op '10' te zetten.


U kunt ook best een keer nakijken of de beslagnummers van de klanten ingevuld zijn. Die zijn nodig voor Bigame en moeten in het formaat BE12345678-0101 voorgesteld worden. Fuga probeert het nummer wel goed te krijgen als bijvoorbeeld de prefix 'BE' ontbreekt.


Hoe werkt het dan?


Fuga zal achter de schermen een lijst bijhouden van uitgaande producten die gemeld moeten worden bij Bigame. Een uitgaand product zal toegevoegd worden aan deze lijst als het product een cti-ext code heeft, als het dier een 'Bigame categorie' heeft gespecificeerd en als het beslagnummer is gespecificeerd.


Als u na het vergrendelen van de consultatie/verkoop (afrekenen is niet nodig) het document 'TVD (Bigame)' aanmaakt onder de 'Bestanden'-tab in de consultatie/verkoop, krijgt u een overzicht van de producten die geregistreerd gaan worden. U kunt hier nog aanpassingen doen. Bij het bewaren van dit overzicht gebeurt de indiening bij Bigame. Als u het TVD bekijkt, wordt dit aangemaakt op basis van de gegevens die bij Bigame bewaard worden.


Om te bekijken of er nog registraties moeten gebeuren (= 'TVD (Bigame)' aanmaken) kunt u het rapport Te verzenden naar Bigame opvragen. U heeft hier ook de mogelijkheid om producten uit de lijst te verwijderen.