Peppol is een systeem om facturen elektronisch te versturen naar uw klanten, als uw klanten ook gebruik maken van het systeem. Peppol is gebaseerd op ondernemingsnummers, dus deze dienst bestaat enkel voor ondernemingen en overheden. De meeste Belgische overheden vereisen dat u uw facturen digitaal aanlevert.


Hoe werkt Peppol?


U kunt Peppol activeren voor uw praktijk door via Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding de optie 'Peppol' aan te vinken.


Vervolgens kunt u controleren of een bepaalde klant aangesloten is op Peppol. Dit doet u in de klantenfiche door 'Peppol' aan te vinken bij de bedrijfsgegevens. Als dit uitgevoerd is, zal de klantenfiche tonen wat de Peppol-status is van deze klant. Hier kunt u aflezen of een klant facturen en/of kredietnota's kan ontvangen via Fuga.


Als er vervolgens een factuur of een kredietnota wordt aangemaakt voor die klant, dan zullen deze opgenomen worden in de rapporten van de tab Boekhouding, namelijk Facturen te verzenden naar Peppol en Kredietnota's te verzenden naar Peppol. Of er iets verstuurd moet worden kunt u ook in het dashboard zien. De status van uw verstuurde facturen en kredietnota's kunt u opvolgen en updaten via de rapporten Facturen verzonden naar Peppol en Kredietnota's verzonden naar Peppol.


Het rapport Facturen heeft een extra parameter 'Inclusief Peppol' om aan te geven of men in het rapport ook de Peppol-facturen wil opnemen. Dit kan handig zijn als u enkel de facturen wilt afdrukken of mailen die nog niet via Peppol zijn verstuurd.