Als u geen herinneringen wilt sturen, kunt u een apart protocol aanmaken van het type 'Algemeen'. Van dit type kunt u er zoveel toevoegen als u wilt en er wordt geen vaccinatiestatus aangemaakt, en dus ook geen rappel.


Als u wel een vaccinatiestatus wilt bijhouden, gebruikt u best een protocol van het type 'Vaccinatie' of 'Behandeling'. Als u bijvoorbeeld alle N paarden van een stal wilt vaccineren, maar de paarden niet individueel wilt inbrengen in Fuga, kunt u een dier 'Paarden' toevoegen bij de klant en aanduiden dat het niet over een 'Individueel dier' gaat. In de consultatie past u dan N keer het protocol van het type 'Vaccinatie' of 'Behandeling' toe.