Hieronder volgen de mogelijke onderdelen van factuurnummers in Fuga:

  • Het prefix maakt het gemakkelijk om het verschil te zien tussen uw factuurnummers en bijvoorbeeld consultatienummers. Dit prefix bestaat uit een vrije combinatie van letters.
  • Het jaartal is het boekjaar, wat dus anders kan zijn dan het huidige jaar. Uw boekjaar zal bijvoorbeeld een half jaar achterlopen, als uw boekjaar in het midden van het jaar begint.
  • Het volgnummer wordt bepaald door het op dat moment laatste nummer in de factuurnummering met hetzelfde prefix (en eventueel boekjaar) +1. U kunt deze nummering zelf verhogen naar een bepaald nummer door tijdelijk de factuurnummering op manueel in te stellen, en een bepaald nummer te kiezen voor een factuur. Lees hieronder meer informatie over het manuele gebruik van de factuurnummering.

Noot: de onderstaande methode gaat specifiek over de verkoopfactuurnummering, maar dezelfde werkwijze kunt u gebruiken voor elke nummering.


Fuga's factuurnummering werkt op basis van de gekozen nummering onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Nummers. Hier kunt u kiezen uit de volgende opties:

  • Prefix, jaar en volgnummer - Deze bestaat uit drie delen: het prefix, het jaartal van het boekjaar en het volgnummer gescheiden van de vorige twee delen met een punt. Deze optie laat als enige toe om de nummering automatisch te laten herbeginnen als het boekjaar beĆ«indigd is, wat gebeurt als de maand aanbreekt die is ingesteld onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding. Een voorbeeld: SI2020.001010, waarbij SI het prefix is, 2020 het jaartal en .001010 het volgnummer.
  • Prefix en volgnummer - Deze optie bestaat uit twee delen: het prefix en het volgnummer gescheiden door een punt. Een voorbeeld: SI.001010, waarbij SI het prefix is en .001010 het volgnummer.
  • Manueel - Deze optie is vrij in structuur en het factuurnummer moet per factuur zelf ingegeven worden. Indien er een fout is gebeurd bij de nummering (gaten in de nummering) kan deze functie gebruikt worden om facturen manueel te hernummeren en op die manier gaten te dichten. Zet hiervoor de nummering van facturen tijdelijk op manueel en benoem de volgende factuur die u aanmaakt met het gat in de nummering. U zult dit factuurnummer moeten ingeven bij het aanmaken van de factuur. Opgelet: hou hier wel de voordien gebruikte opmaak van de nummering aan. Het volgnummer moet uit zes cijfers bestaan.