Onder een handeling verstaat Fuga alle acties die door een dierenarts kunnen worden gesteld zonder het gebruik van hulpstoffen. Enkele voorbeelden van handelingen: een consultatie op afspraak, een consultatie op spreekuur, een bloedafname, etc. Deze handeling kunt u vervolgens toepassen in een consultatie.


Het onderscheid met een protocol is dat er bij een protocol wel hulpstoffen worden gebruikt. En een handeling kan ook als onderdeel van een protocol gebruikt worden.