Voor grote huisdieren moet u bij elke behandeling een ‘Toedienings- en verschaffingsdocument' (TVD) opstellen met een beschrijving van de uitgevoerde behandeling en de in acht te nemen wachttijden. Op een TVD staan ook de toegediende en verschafte geneesmiddelen. Wanneer u beslist dat er een nabehandeling nodig is, kunt u die zelf doen, of u kunt hiervoor de nodige geneesmiddelen achterlaten of voorschrijven.