Sommige groothandels wijzigen wel eens de benaming van een product. Fuga kijkt naar die productnaam en naar de CNK-code om te controleren of het product al gekend is. Als de productnaam wijzigt, betekent dat dus dat het opnieuw tussen de onvoldoende beschreven producten komt te staan.


Als oplossing voor dit probleem, heeft u bij de Onvoldoende beschreven producten de optie 'Samenvoegen met bestaand product'. Hiermee kunt u aangeven dat het product al bestaat maar onder een andere naam.Er kunnen zich 2 gevallen voordoen:

  1. Het gaat om een tijdelijke wijziging van de naam, door bijvoorbeeld een probleem bij de groothandel. In dit geval selecteert u het bestaande product en vinkt u niet aan dat de bestaande naam en CNK-code overschreven mogen worden met de nieuwe naam en CNK-code. Druk vervolgens op 'Samenvoegen'.
  2. Het gaat om een definitieve wijziging van de naam of CNK-code. In dit geval selecteert u het bestaande product en u drukt op 'Samenvoegen'. In elk geval zullen beide benamingen herkend worden via het systeem van productmapping.

Als beide dubbele producten al voldoende zijn beschreven, verplaatst u best alle loten van één product naar het andere en verwijdert u het lege product. Dat doet u door in de actie Lot(en) verplaatsen naar ander product uit te voeren. Daarna verwijdert u het lege product via het rapport Niet-gerefereerde producten. Of u kunt de shortcut Producten samenvoegen gebruiken.