U kunt de agenda volledig naar uw hand zetten, op zowel praktijkniveau (via Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Agenda) als gebruikersniveau (via Instellingen => Mijn voorkeuren => Agenda). Zo kunt u bijvoorbeeld standaard tijden voor een consultatie invoeren, de kleuren van bepaalde statussen kiezen of bepalen welke gegevens u te zien wilt krijgen in het agendaoverzicht. Het is belangrijk dat u deze instellingen even overloopt, zodat u de dagelijkse werking vlotter kunt laten verlopen.


De agenda heeft verschillende mogelijkheden wat de weergave betreft, met name:

  • Dag: alle medewerkers - Hier kunt u voor elke medewerker een dagoverzicht opvragen. In zo'n dagoverzicht kunt u in de titel wisselen van dag. Door op de kolomhoofding te klikken, kunt u overigens een weekoverzicht van deze medewerker opvragen.
  • Dag: alle consultatieruimtes - Hier kunt u voor elke consultatieruimte een dagoverzicht opvragen. In zo'n dagoverzicht kunt u in de titel wisselen van dag. Door op de kolomhoofding te klikken, kunt u overigens een weekoverzicht van deze consultatieruimte opvragen.
  • Week: medewerker - Dit is de agenda van de week voor een bepaalde medewerker, waarin u in de titel kunt wisselen van medewerker. Door op de kolomhoofding te klikken, kunt u overigens een dagoverzicht van alle medewerkers opvragen.
  • Week: consultatieruimte - Dit is de agenda van de week voor een bepaalde consultatieruimte, waarin u in de titel kunt wisselen van consultatieruimte. Door op de kolomhoofding te klikken, kunt u overigens een dagoverzicht van alle consultatieruimtes opvragen.


Daaronder kunt aanduiden of u al dan niet de agenda in compacte vorm wilt weergeven. De meest compacte vorm krijgt u door de 'granulariteit' op '1 uur' te zetten. De 'granulariteit' slaat op het interval dat getoond wordt in de agenda. Als u bijvoorbeeld '20 minuten' aanduidt, wordt de agenda onderverdeeld in delen van 20 minuten aan de hand van stippellijnen. Hoe groter het interval, hoe compacter de agenda.


Hoe kan ik mijn agenda organiseren in een grote praktijk?


Soms is het moeilijk om uw Fuga-agenda te organiseren als er bijvoorbeeld 10 dierenartsen in de praktijk werken. Om alles een beetje overzichtelijk te houden kunt u onderstaande suggesties volgen. Uiteraard is dit niet verplicht.


Via de medewerker- en consultatieruimtelabels (zie hierĀ voor meer informatie) kunt u uw planning visualiseren. Als u bijvoorbeeld de consultatieruimtelabels gebruikt, kunt u een label aanmaken per medewerker, het groene label staat dan bijvoorbeeld voor medewerker 'Jan Janssens'. Met dat label kunt u vervolgens periodes in de consultatieruimtes 'toewijzen' aan de medewerker. Zo weet iedereen wanneer een bepaalde medewerker waar is of zal zijn.


Als u met meerdere locaties werkt, kunt u met de opties 'Medewerkers A/B/C' en 'Consultatieruimtes A/B/C' onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Agenda een onderscheid maken tussen uw medewerkers en uw consultatieruimtes op de verschillende locaties. Dit zorgt er ook voor dat u een lange lijst van medewerkers en/of consultatieruimtes kunt opsplitsen. Let erop dat dit een persoonlijke instelling is die enkel geldt voor het account waarmee u bent ingelogd. Als u de instelling wilt doorvoeren op alle accounts, kunt u hetzelfde doen per account.


Per account heeft u de mogelijkheid om een standaard modus te kiezen, onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Agenda. Voor de accounts die werkzaam zijn aan het onthaal of de balie, is het handig om daar de 'Dag: alle consultatieruimtes' te kiezen. Op die manier heeft u een overzicht van alle consultatieruimtes en medewerkers. Voor dierenartsen is het handig om hier de modus 'Week: Jan Janssens' te kiezen.