Dit onderdeel is bedoeld voor éénmanszaken. Zij kunnen hun boekhouding voeren via Fuga.


Grootboekrekening toevoegen


Om een nieuwe grootboekrekening aan te maken moet u in de tab Boekhouding zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Grootboekrekening toevoegen. Een nieuw scherm komt tevoorschijn, waar u verschillende gegevens kunt invullen met betrekking tot de grootboekrekening.Grootboekrekeningenoverzicht


Om één of meerdere grootboekrekeningen op te zoeken, moet u in de tab Boekhouding zitten. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Grootboekrekening' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle grootboekrekeningen. In deze tabel verschijnen er enkel snelkoppelingen bij elke grootboekrekening - van hieruit kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks een grootboekrekening bewerken of (de)activeren.


Bovenaan het overzicht ziet u een 'Toevoegen'-icoon () waarmee u een nieuwe grootboekrekening kunt creëren.


Welke grootboekrekening moet ik gebruiken om kosten te boeken die op de btw–aangifte onder vak 83 terecht moeten komen?


  • Grootboekrekeningen die beginnen met '60': vak 81
  • Grootboekrekeningen die beginnen met '61' t.e.m. '69': vak 82
  • Grootboekrekeningen die beginnen met '20' t.e.m. '27': vak 83


Vak 81 staat voor de bedragen van alle aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en bijhorende aankoopkosten, ingeschreven in de rekeningen 60. Waarde van de met een levering gelijkgestelde handelingen. Ook bedragen van alle door-gefactureerde diensten, dus werken uitgevoerd door onderaannemers.


Vak 82 staat voor de bedragen van diensten en diverse goederen, al dan niet onderworpen aan de btw, ingeschreven in rekeningen 61. De niet aftrekbare btw, voor zover het het beroepsgedeelte betreft (ingeschreven in rekeningen 61 of 64). De bedragen opgenomen in rekeningen 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) en rekeningen 65 (financiële kosten) voor zover hierover btw in rekening werd gebracht.


Vak 83 staat voor de bedragen van aankopen van investeringsgoederen, al dan niet onderworpen aan de btw, ingeschreven in de rekeningen 20 t/m 27. Inclusief niet-aftrekbare btw voor zover beroepsmatig.