Dit onderdeel is bedoeld voor éénmanszaken. Zij kunnen hun boekhouding voeren via Fuga.


Uitgave toevoegen


Om een nieuwe uitgave aan te maken moet u in de tab Boekhouding zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Uitgave toevoegen. Een nieuw scherm komt tevoorschijn, waar u verschillende gegevens kunt invullen met betrekking tot de uitgave. • Type
  • Factuur - Geef het factuurnummer op, alsook het feit of de factuur intracommunautair verworven is en of u een medecontractant bent van deze factuur.
  • Kredietnota - Dit is niet een kredietnota die u zelf aanmaakt voor uw facturen. Dit zijn daarentegen kredietnota's die u ontvangen heeft. Geef het kredietnotanummer op, alsook het feit of de kredietnota intracommunautair verworven is en of u medecontractant bent van deze kredietnota.
  • Kasticket - Geef de referentie van dit kasticket op.
 • Datum
 • Leverancier
  • Voorgedefinieerd - Staat in uw niet-klant contactenlijst.
  • Vrij - Zelf in te vullen.
 • Beschrijving
 • Status - Hiermee geeft u aan of de uitgave al dan niet betaald is.
 • Betaalwijze - De wijze waarop deze uitgave betaald is.
 • Betalingsdatum - Hier geeft u de datum van de betaling in, zodat u ook voor de toekomst kan inboeken.
 • Kassa - De kassa waarmee deze uitgave betaald is.
 • Grootboekrekening - De grootboekrekening waartoe deze uitgave behoort. Klik hier voor meer informatie.
 • Modus- U kunt de bedragen per grootboekrekening op drie manieren inbrengen:
  • Bedrag incl. + Bedrag btw
  • Bedrag excl. + Bedrag btw - Dit is handig indien een inkomende factuur meerdere btw-percentages hanteert en er geen subtotaal per btw-percentage incl. btw wordt getoond.
  • Bedrag excl. + Percentage btw - Dit is handig voor inkomende facturen met medecontract of die intracommunautair zijn. Deze facturen bevatten geen btw-bedrag, maar men moet wel het btw-percentage correct invullen om een correcte btw-aangifte te doen.


Uitgavenoverzicht


Om één of meerdere uitgaven op te zoeken, moet u in de tab Boekhouding zitten. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Uitgave/inkomende kredietnota' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle uitgaven. In deze tabel verschijnen er enkele snelkoppelingen bij elke uitgave - van hieruit kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks een uitgave bewerken of verwijderen. En om een uitgave te openen, klikt u op het 'Tonen'-icoon ().Onbetaalde uitgaven


Via het rapport Onbetaalde uitgaven onder de tab Boekhouding kunt u een lijst van onbetaalde uitgaven opvragen. Met het 'Toevoegen'-icoon () kunt u een nieuwe uitgave toevoegen.