Hier kan u voor de verschillende verzekeringsmaatschappijen aangeven of u facturen electronisch wil doorsturen naar de verzekeraar. 


Momenteel is dit mogelijk voor:

  • SantéVet - Hier kunt u de link maken met SantéVet. De optie 'Stuur kopie factuur naar klant bij indiening' laat toe om de factuur ook automatisch naar de klant te mailen op het ogenblik dat de factuur wordt ingediend bij SantéVet.
  • PetExpert - Hier kunt u de link maken met PetExpert.