U kunt dit oplossen door de klanten, dieren (patiënten) of contacten samen te voegen, via de Acties onder de Consultatie-tab die enkel toegankelijk is voor beheerders. Let op, dit is een actie die onmogelijk kan worden teruggedraaid!


Testklanten, -dieren of -contacten kunt u verwijderen via in het rapport Klanten zonder historiek onder de Consultatie-tab. Belangrijk hier is dat de klantenfiche nog geen historiek heeft.