Er zijn verschillende manier om ongebruikte producten te verwijderen.

  1. U kunt producten verwijderen zolang er geen loten aan gekoppeld zijn. Dat doet u met het rapport Niet-gerefereerde producten. Indien er aan een product loten hangen die verbruikt zijn, kunt u het product niet verwijderen maar wel deactiveren. Als u producten uit het rapport Onvoldoende beschreven producten heeft waar u geen stockbeheer op wilt doen (zoals verband, vicryl, etc.), kunt u ze verwijderen door een extra account aan te maken bij uw groothandel, zodat u die producten via dat account kunt bestellen. Als dat mogelijk is, voegt u dit account niet toe in Fuga zodat de producten ook nooit ingelezen worden.

  2. Beschrijf eenmalig de producten : ze zullen dan niet meer als 'onvoldoende beschreven' aangegeven worden. Vervolgens heeft u twee opties op het product te verwijderen. Opgelet: deze taken moeten herhaald worden bij elke levering.
    • Indien u voor het lot stockbeheer wilt doen, bewerkt u de lotfiche als het artikel volledig verbruikt is. Zet vervolgens 'Verdwenen aantal eenheden' met reden 'Algemeen verbruik' gelijk aan het geleverde aantal. Op die manier wordt het product ook aangegeven bij de 'Bij te bestellen producten'.
    • Indien u daarentegen geen stockbeheer wilt doen, verwijder dan het lot op het moment van de levering via het rapport Verzonden leveringen.

  3. Verwijder bij de levering zowel het lot als het product, verwijder het bestelde lot via het rapport Verzonden leveringen en het vuilbakje. Vervolgens heeft u twee opties om het product te verwijderen. Opgelet: deze taken moeten herhaald worden bij elke levering.