Stock

Hoe kan ik de uitgaande eenheden van een product aanpassen zonder de historische stock en toedieningshoeveelheden te beïnvloeden en zonder het product te ontgrendelen?
Via het 'Klonen'-icoon () in de productfiche (lees hier hoe u een product opzoekt) wordt er een kloon gemaakt van het product waarbij u wijziginge...
Ma, 18 Feb, 2019 om 5:33 PM
Hoe kan ik mijn stock invoeren in Fuga?
Zorg er eerst en vooral voor dat alle producten (productdefinities) ingevoerd zijn, zie hier. Om vervolgens de effectieve stock toe te voegen, gaat u naar d...
Ma, 29 Apr, 2019 om 1:38 PM
Hoe kan ik producten verwijderen waar ik geen stockbeheer op doe?
Er zijn verschillende manier om ongebruikte producten te verwijderen. U kunt producten verwijderen zolang er geen loten aan gekoppeld zijn. Dat doet u met...
Do, 22 Sep, 2022 om 10:25 AM
Na het inlezen van een levering (leveringsdocument) is het product nog steeds niet beschikbaar in de consultatie? Hoe komt dit?
De inkomende loten staan nog in het rapport Verzonden leveringen. Het feit dat u een leveringsdocument heeft, wil nog niet zeggen dat u de goederen effectie...
Do, 22 Sep, 2022 om 10:44 AM
Ik verander van groothandel. Hoe geef ik dit in in Fuga?
Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat u in Fuga met meerdere groothandels of leveranciers tegelijkertijd kan werken. Om dat te doen voegt u gewo...
Vr, 14 Apr, 2023 om 10:41 AM
Bij het opslaan van geleverde loten (onder de lijst van verzonden leveringen) zie ik geen producten wanneer ik op de grote vrachtwagen klik. Hoe komt dit?
Wanneer u producten in batch (met de grote vrachtwagen) wilt toevoegen, werkt dit enkel met producten die al voldoende beschreven zijn. Vanaf het ogenblik d...
Ma, 29 Apr, 2019 om 1:42 PM
Ik krijg de melding 'Afwijking btw-tarief tussen product info en nieuwe levering (…)' wanneer ik de stock probeer in te laden. Wat betekent deze melding en hoe is het op te lossen?
Dit is een waarschuwing dat het btw-tarief van de nieuwe levering verschilt met dat van de productinfo in Fuga, bijvoorbeeld als het product ingesteld stond...
Vr, 28 Jun, 2019 om 3:58 PM
Ik zou graag een volledig flesje verkopen in plaats van bijvoorbeeld twee halve flesjes. Hoe kan ik dit instellen?
Bij een verkoop of toediening bestaat de optie 'Oudste (alles binnen 1 lot)', naast 'Oudste eerst' en 'Manueel'. Het komt erop neer ...
Wo, 26 Dec, 2018 om 2:45 PM
Wat zijn de minimale en maximale stock?
Door de minimale stock in te geven detecteert Fuga wanneer een bepaald product bijbesteld moet worden. U heeft daarin nog steeds de laatste hand. De maximal...
Do, 22 Sep, 2022 om 3:10 PM
Kan ik de stock in mijn depot verdelen over verschillende virtuele depots om de stock in mijn auto en de stock in de consultatieruimte apart te beheren?
Ja, dat kan. Als u bijvoorbeeld één officieel depot XYZ heeft, kunt u een aantal virtuele depots aanmaken door in Instellingen => Praktijkgegevens => ...
Do, 21 Mrt, 2024 om 12:16 PM