Bij een verkoop of toediening bestaat de optie 'Oudste (alles binnen 1 lot)', naast 'Oudste eerst' en 'Manueel'. Het komt erop neer dat, als u N uitgaande eenheden wilt, dan zal het oudste lot gekozen worden dat nog N uitgaande eenheden heeft. 


Opgelet: als er geen enkel lot is dat nog N eenheden heeft, dan zult u een andere selectiemethode moeten kiezen.