Ja, dat kan. Als u bijvoorbeeld één officieel depot XYZ heeft, kunt u een aantal virtuele depots aanmaken door in Instellingen => Praktijkgegevens => Plaatsen een aantal 'virtuele plaatsen' toe te voegen, zoals een auto. Die virtuele depots kunt u depotnummers geven van de vorm XYZ-abc. U kunt dit bijvoorbeeld ook gebruiken om de producten van GHD en KHD gescheiden te houden in gemengde praktijken.


Nieuw geleverde loten komen toe op het depot XYZ. U kunt ze vervolgens verplaatsen naar één van de virtuele depots via de actie Lot (gedeeltelijk) verplaatsen naar ander depot. Hierbij kunt u een deel van een lot of een volledig lot verplaatsen naar een ander depot. Ook kunt u aparte accounts bij uw groothandel aanvragen voor de verschillende (virtuele) depots, zodat u zelf de loten niet meer hoeft te verplaatsen tussen de verschillende depots.