Het versturen van e-mails in bulk is een voortdurend gevecht tegen spamfilters. Eén van de criteria waar spamfilters op letten is of de afzender van een bericht dezelfde domeinnaam heeft als de server waar het bericht verzonden wordt. Vandaar dat de e-mails verstuurd worden vanaf een e-mailadres van Sonetas (bv. fuga1234@sonetas.eu) en staat het e-mailadres van de praktijk in de 'reply-to'-optie, zodat antwoorden op de e-mail toch naar de praktijk gaan.


Elke praktijk heeft een eigen sonetas.eu-adres. Dit adres heeft de vorm fugaVWXY@sonetas.eu, waarbij VWXY de eerste 4 cijfers zijn uit uw gebruikersnaam. Niet-leverbare e-mails of antwoorden van fout ingestelde e-mailprogramma's zullen toekomen op fugaVWXY@sonetas.eu, maar worden automatisch doorgestuurd naar het publieke e-mailadres van de praktijk (zoals ingesteld onder Instellingen => Praktijkgegevens => Algemeen). Als 'Publiek e-mailadres label' kunt u de naam van uw praktijk invullen, zodat de ontvangers van de e-mail de afzender meteen herkennen als hun dierenartsenpraktijk.


Daarnaast zijn er 3 technische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de e-mails niet als spam worden beschouwd, namelijk PTR records, SPF en DKIM.