Onder Mijn voorkeuren kunt u uw persoonlijke voorkeuren wijzigen. Deze zijn dus verschillend per medewerker: als u een medewerker een ander account zou geven, worden zijn/haar voorkeuren meegenomen.


Onder Instellingen => Praktijkgegevens => Medewerkers en accounts => Medewerkers kunt u de persoonlijke voorkeuren van een medewerker kopiëren naar een andere medewerker. Klikt op het tandwiel bij de medewerker waarvan u de persoonlijke voorkeuren wilt aanpassen en selecteer de juiste medewerker.


Algemeen

 • Taal - Hier selecteert u de taal waarin u Fuga wilt gebruiken. Momenteel zijn de volgende talen beschikbaar: Nederlands, Frans en Engels.
 • Depot - Hier selecteert u het depot waaruit u voornamelijk werkt. Na het inloggen zult u standaard dit depot gebruiken.
 • Automatische afstemming consultatieruimte/kassa/depot - Als deze optie is aangevinkt, activeert u een systeem waarbij de consultatieruimte, de kassa en het depot op elkaar worden afgestemd via een bepaalde logica. Fuga zal het depot, de consultatieruimte en de kassa in de sessie (gegevens getoond rechtsboven) aanpassen aan de geopende consultatie of verkoop: de aanpassing zal enkel gebeuren voor niet-afgerekende consultaties en verkopen EN enkel na bevestiging via een popup.
  • Als u in Fuga de consultatieruimte kiest of u opent een consultatie, zal het systeem automatisch het juiste depotnummer instellen. Zowel de consultatieruimte als het depotnummer zijn gelinkt aan een adres; het is op basis daarvan dat Fuga de link kan maken. Daarnaast kiest Fuga automatisch een kassa. Hierbij moet de naam van de consultatieruimte de naam van de kassa bevatten (bijvoorbeeld 'Consultatieruimte Peter') of de naam van de kassa moet de naam van de gemeente van de consultatieruimte (bijvoorbeeld 'Kassa Brussel') bevatten. Let hierbij ook op hoofdletters.
  • Als u in Fuga de kassa verandert, kiest het programma automatisch de consultatieruimte waarbij de naam van de consultatieruimte de naam van de kassa moet bevatten (bijvoorbeeld 'Consultatieruimte Peter') of de naam van de kassa moet de naam van de gemeente van de consultatieruimte bevatten (bijvoorbeeld 'Kassa Brussel'). Het depotnummer wordt daarnaast aangepast als de naam van de kassa de naam van de gemeente van het depot bevat (bijvoorbeeld 'Kassa Brussel'). Let hierbij ook op hoofdletters.
  • Als u in Fuga het depotnummer verandert, zal het systeem automatisch de juiste consultatieruimte instellen. Zowel de consultatieruimte als het depotnummer zijn gelinkt aan een adres; het is op basis daarvan dat Fuga de link kan maken. Daarnaast kies Fuga automatisch een kassa. De naam van de kassa moet hierbij de naam van de gemeente van het depot bevatten (bijvoorbeeld 'Kassa Brussel'). Let hierbij ook op hoofdletters.
 • Regio ordenummer - In dit veld kunt u de ordenummer van de regio zetten, met 0 voor Vlaanderen en 1 voor Wallonië.
 • Ordenummer - Hierin vult u uw ordenummer in.
 • Code/initialen - Hier geef u uw code of initialen in.
 • Bij klantenoverzicht enkel dieren tonen met status 'Normaal' - Met deze optie kunt u overleden/vermiste/geëuthanaseerde dieren automatisch verborgen laten in het dierenoverzicht.
 • Wetenschappelijke naam van de diersoort tonen - Met deze optie kunt u de wetenschappelijke benaming van klasse, orde en soort tonen.
 • Dierenorde tonen - In Fuga bestaat er een hiërarchie van klasse/soort/ras om het type dier aan te geven. Dit is een compromis tussen de Linnaeus hiërarchie (tot elf niveaus) en iets dat werkbaar moet blijven. Vandaar dat u onder 'Fuga soorten' zowel diersoorten vindt (bv. hond) als dierordes (bv. zangvogel). Er is echter de mogelijkheid voorzien om voor een diersoort ook de dierorde te tonen.
 • Toon plaats bij dierselectie - Deze functie laat toe dat u ook de plaats/beslag van het dier ziet als u een dier kiest in een consultatie of verkoop.
 • Enkel actieve personen tonen - Hiermee verbergt u alle inactieve personen in de overzichten.
 • Enkel actieve plaatsen tonen - Hiermee verbergt u alle inactieve plaatsen, consultatieruimtes en hospitalisatiehokken.
 • Enkel actieve producten tonen (bij zoeken) - Hiermee verbergt u alle inactieve producten in de overzichten.
 • Enkel niet-lege loten tonen (bij zoeken) - Hiermee verbergt u alle lege loten.
 • Enkel niet-lege producten tonen - Met deze functie kunt u aanduiden dat er enkel de producten opgelijst worden die niet leeg zijn (in het huidige depot) bij het toevoegen van producten in een consultatie of verkoop.
 • Identificatie dier(groep) cache - Door deze optie (protocol, product, handeling, vrije boeking) aan te vinken, kunt u de identificatie van het dier of de diergroep inbrengen (typisch het oormerk) wanneer u een protocol, product, handeling en/of vrije boeking toevoegt aan een consultatie. Bij het toevoegen van een volgend item zal altijd de vorige identificatie gebruikt worden als beginwaarde (vandaar de naam 'cache').
 • MediRund/MediGeit/CIBG/Sanitel Med/Bigame - Hier geeft u de gebruikersnaam, het wachtwoord en de eventuele code in, zodat Fuga de link kan leggen met uw persoonlijke account bij antibioticaregisters. Het veld voor CIBG-nummer is enkel zichtbaar als MediRund en/of MediGeit geactiveerd is en zal getoond worden op de Nederlandse versie van het TVD.
 • Pasfoto - Hier kunt u een pasfoto van de medewerker toevoegen, wat vooral belang heeft voor mijndieren.eu.
 • Handtekening - Hier kunt u uw handtekening opladen, die vervolgens gebruikt zal worden in TVD's en bezoekrapporten. De handtekening zal zich automatisch schalen als ze op een document wordt geplaatst, maar u streeft in ieder geval best naar een verhouding voor hoogte/breedte van 1/4. U beperkt best ook de witruimte rond het beeld.
 • Biografie Nederlands/Frans/Engels - Hier kunt u een biografie van de medewerker toevoegen, wat vooral belang heeft voor mijndieren.eu.

Standaard waarden


In Fuga zijn er heel wat dropdownmenu's ter beschikking waarin u waarden moet selecteren. U kunt de standaard geselecteerde waarden via deze pagina aanpassen. Het is belangrijk dat u deze waarden even doorloopt, zodat u zo weinig mogelijk tijd verdoet tijdens het consulteren zelf.


Opmaak


 • Standaard tab - Hiermee duidt u aan welke tab in Fuga u standaard als hoofdpagina wilt. Deze instelling bepaalt ook welke tab er standaard wordt geopend in mFuga2. Als de 'Agenda'-tab is geselecteerd, zal de agenda openen in mFuga2. Als eender welke andere tab is geselecteerd, toont mFuga2 de zoekfunctie als standaard tab.
 • Toon vergrendelde consultaties van klanten met maandelijks factuur in 'Consultatie'-tab
 • Toon vergrendelde hospitalisatieconsultaties in 'Consultatie'-tab
 • Kladblok - Dit biedt u de mogelijkheid om het kladblok aan of uit te zetten. Het kladblok bevindt zich rechts bovenaan en kan dienen als digitale post-it, voor zowel de praktijk als de individuele medewerker.
 • Klanten- en diereninformatie vlakker voorgesteld - Dit biedt u de mogelijkheid om de klanten- en diereninformatie in de broodkruimel compacter (minder hoog) voor te stellen.
 • Verberg linkermenu (standaard) - Dit biedt u de mogelijkheid om uw voorkeur te bewaren voor het al dan niet tonen van het linkermenu waar onder andere de kleine kalender staat.
 • Factuur/ontvangstbewijs openen onmiddellijk na afrekenen - Hiermee kunt u ervoor zorgen dat de factuur of het ontvangstbewijs onmiddellijk geopend wordt na het afrekenen.
 • Gebruik pop-up bij rij-acties - Hiermee bepaalt u of alle iconen in de rijen verborgen staan achter het icoon met de drie puntjes, of meteen allemaal getoond worden.
 • Toon selectie pop-up na inloggen - Hiermee wordt er telkens een pop-up getoond waarin de medewerker bij het inloggen de consultatieruimte en het depot moeten aanduiden. Handig voor praktijken die meerdere locatie hebben.
 • Pdf-export lettergrootte - Hier kunt u de lettergrootte kiezen voor de tabellen die u naar pdf wilt exporteren.
 • Schermbreedte - Hier kunt u de breedte van uw scherm ingeven in pixels. Dat heeft invloed op de weergave van de agenda(-kolommen) en de grafieken.
 • Klanteninteracties
  • Modus beginformulier - U kunt de algemene info van de klanteninteractie wijzigen door op het potloodje in de broodkruimel te klikken. Of en wanneer dit formulier nog getoond wordt bij het aanmaken van een nieuwe klanteninteractie, kunt u hier bepalen.
  • Zonder tabs tonen - Dit biedt u de mogelijkheid om de fiches van de klanteninteracties zonder tabs weer te geven. Dit is handig als u een groot scherm heeft, dan ziet u meteen alle info zonder op de verschillende tabs te moeten klikken.
  • Toon prestaties en producten in 1 tabel - Dit laat toe om alle toegevoegde protocols, handelingen, producten en vrije boekingen in één tabel te bekijken en te wijzigen.
  • Toon code van toevoeger - Hiermee kunt u bekomen dat in de tabel 'Prestaties en producten" een extra kolom wordt getoond met de initialen/code van de medewerker die het item heeft toegevoegd.
  • Gebruik 'Prestaties en producten' als standaard tab - Dit laat toe om de tab 'Prestaties en producten' standaard als eerste tab te tonen.
  • Nieuwe multi-consult - Lees hier meer over de multi-consult.
  • Breedte van de velden anamnese, diagnose, etc. - Als u de breedte van de velden op '0' zet, zal het veld verdwijnen.
  • Hoogte veld Beschrijving - Als u de hoogte van het veld op '0' zet, zal het veld verdwijnen.
  • Hoogte veld Intern - Als u de hoogte van het veld op '0' zet, zal het veld verdwijnen.
 • Consultatie Kliniek - Hier duidt u aan hoe hoog de velden moeten zijn (als de hoogte '0' is, verdwijnt het veld) en welke velden u standaard wilt zien in de Kliniek-tab. Ook kunt u aanduiden of u de posologie nog een keer wilt tonen onder het veld therapie in de tab 'Kliniek'.

Broodkruimel


Hier bepaalt u welke informatie en snelkoppelingen u toont in de broodkruimel van de klant, het dier en de klanteninteractie. 


Dashboards


Hier bepaalt u welke rapporten en acties u als tegels in de tabs Stock, Boekhouding, Analyse en Instellingen getoond worden. Ook kunt u op deze pagina aanduiden welke uw favoriete acties en rapporten zijn. Die worden vervolgens getoond op het Dashboard.


Documenten


Naast de praktijkvoorkeuren, kunt u ook op medewerkersniveau voorkeuren instellen met betrekking tot documenten in Fuga.

 • Laatste Paramyxo-documentnummer - Hier vult het laatste nummer in van het Paramyxo-document dat u geschreven heeft. Let op: u hoeft dit slechts eenmalig in te vullen. Fuga houdt nadien de nummering automatisch bij, als u deze documenten vanuit Fuga aanmaakt althans.
 • TVD
  • Automatische nummering TVD's - Het nummer dat op het TVD getoond wordt heeft de vorm 'regio ordenummer'-'ordenummer'-'volgnummer'.
  • Oude TVD-methode (niet aanbevolen) - Dit laat toe om de oude methode opnieuw te activeren: u moet enkel een nummer invullen in de consultatiefiche en Fuga maakt op de achtergrond een TVD aan. Deze methode is echter niet aanbevolen, omdat de huidige methode (toevoegen via tab 'Bestanden') flexibeler is. Deze optie staat standaard uitgeschakeld.
 • Bezoekrapport- Dit zijn drie standaardwaarden voor bezoekrapporten van runderen of varkens.
  • Geneesmiddelen met een preventief karakter gebruikt in het kader van de normale bedrijfsplanning
  • Geneesmiddelen bij gelegenheid gebruikt in het kader van de uitvoering van artikel 5, °2 van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 28 augustus 1991
  • Geneesmiddelen voor problemen die het voorwerp uitmaken van een initiële diagnose

Agenda

 • Standaard duur agenda (persoonlijk) - Hiermee kunt u instellen dat een afspraak een andere standaard duur moet hebben dan die die is ingesteld op het praktijkniveau.
 • Standaard tijdsaanduiding agenda - Hiermee bepaalt u in welke tijdsintervallen uw agenda visueel opgedeeld wordt. Deze waarde heeft geen invloed op de standaard duur van een afspraak.
 • Standaard compacte agenda - Hiermee kunt u instellen dat de agenda standaard in compacte vorm wordt weergegeven.
 • Standaard agenda modus - Hier kunt u de standaard weergave van de agenda instellen.
 • Standaard type agendaboeking - Hiermee bepaalt u het standaard type van een nieuwe afspraak.
 • Enkel ruimtes van huidig depot tonen - Indien u afwisselend op verschillende locaties van eenzelfde praktijk werkt kunt u deze optie aanvinken en dan zullen enkel de ruimtes (consultatieruimtes, wachtkamers) van de locatie waar je op dat ogenblik werkt getoond worden.
 • Agenda labels - Hier vindt u meer informatie over de labels in de agenda.
 • Export agenda - Hier vindt u meer informatie over hoe uw agenda te exporteren.
 • Eerstvolgende afspraken
  • Aantal eerstvolgende afspraken - Hiermee kunt u bepalen hoeveel afspraken u wilt zien bij 'Eerstvolgende afspraken' onder de Consultatie-tab.
  • Aantal minuten voor nu - Hiermee kunt u bepalen hoelang afspraken nog zichtbaar zijn als de huidige tijd al voorbij het begintijdstip van deze afspraak is.
  • Enkel eigen afspraken - Hiermee kunt u bepalen om afspraken van andere medewerkers te zien.
 • Wachtkamer - Hier duidt u aan welke wachtkamer(s) u wilt zien in uw agenda-overzicht. In de agenda kunt u dan klanten (en hun dier) toevoegen aan de wachtkamer. Dit is een lijst zonder tijdsspecificatie, maar u kunt wel aangeven voor welk type consultatie de klant komt en of het om bijvoorbeeld een 'Wachtkamer dringend' gaat. U kunt de klant van de wachtkamer verplaatsen naar de agenda door een nieuwe afspraak te maken en dan deze klant te kiezen via 'Uit wachtkamer'. Via de stethoscoop maakt u rechtstreeks een nieuwe consultatie aan. Alle gegevens uit de wachtkamer worden dan overgenomen.
 • Dagen - Hier selecteert u de dagen van de week die u wilt zien in uw agenda.
 • Medewerkers - Hier selecteert u welke medewerkers u te zien wilt krijgen in het 'Per medewerker'-agendaoverzicht. Indien u niemand selecteert, zullen alle medewerkers getoond worden. Het is ook mogelijk om een onderverdeling (A en B) te maken, met een selectie van uw medewerkers. Dit kan handig zijn als u een aparte view wilt voor verschillende locaties of als het aantal kolommen in de normale view te groot wordt voor uw scherm.
 • Consultatieruimtes - Hier selecteert u welke consultatieruimtes u wilt zien in het 'Per consultatieruimte'-agendaoverzicht. Indien u er geen selecteert, zullen alle consultatieruimtes getoond worden. Het is ook mogelijk om een onderverdeling (A en B) te maken, met een selectie van uw consultatieruimtes. Dit kan handig zijn als u een aparte view wilt voor verschillende locaties of als het aantal kolommen in de normale view te groot wordt voor uw scherm.
 • Getoonde velden in agendaoverzicht - Hiermee bepaalt u welke gegevens u wilt zien in het agendaoverzicht. Hoe meer onderdelen u hier aanvinkt, hoe meer plaats de afspraak zal innemen in de agenda.
 • Getoonde waarschuwingen in agendaoverzicht - In het agendaoverzicht wordt er een rood uitroepteken getoond wanneer u gewaarschuwd moet worden. Met deze instelling kunt u aangeven waarvoor u een waarschuwing wilt krijgen. Deze instelling heeft enkel invloed op het rode uitroepteken: als u het detail van een afspraak bekijkt, krijgt u namelijk wél alle waarschuwingen te zien. Let op: hoe meer opties u aanvinkt, hoe trager het zal gaan om de agenda te openen.

Menuopties


De dropdownmenu's (in de hoofdbalk) in zowat heel Fuga kunt u naar uw eigen smaak aanpassen, zowel qua inhoud als volgorde. U kunt voor allerlei onderdelen in Fuga beslissen welke opties u in de zoekfunctie wil zien (en in welke volgorde), welke acties u wil zien (en in welke volgorde) en welke rapporten u wil zien (en in welke volgorde).


Deze opties kunt u ook bereiken door het tandwiel te klikken in de hoofdbalk (per tab).

Zoekopties


U kunt op deze pagina instellen op welke waarden Fuga moet zoeken bij het uitvoeren van een zoekopdracht. Opmerking: hoe meer velden u selecteert, hoe trager de zoekopdracht zal gaan.


 • Maximum aantal zoekresultaten - Hier geeft u het aantal zoekresultaten dat u maximaal wilt zien. Dit getal bepaalt het aantal lijnen u wilt zien in de tabellen in Fuga. Let op: hoe hoger u het getal instelt, hoe trager de pagina zal laden.
 • Autocompletion- Bij het kiezen van een klant bestaat er een alternatieve manier om een klant te selecteren. In de plaats van de klant te selecteren uit een (lange) lijst kunt u door deze optie te activeren de klant selecteren door de eerste letters (van de voor- of achternaam) in te typen. Dit is vooral nuttig voor praktijken met een zeer groot klantenbestanden. U kunt het maximaal aantal suggesties dat Fuga toont instellen. Ook kunt u op voornaam zoeken door het toepassen van een wildcard gevolgd door spatie en de voornaam waar u op zoekt, dus bijvoorbeeld '* Jan' voor 'Peeters Jan'. De extra optie 'Minimum aantal letters' bepaalt vanaf hoeveel letters de klant effectief opgezocht zal worden. In grote klantenbestanden heeft het geen zin om dit vanaf de eerste letter te doen, waardoor er nodeloos 'zoekvermogen' verloren gaat.
  • Autocompletion in een zoekopdracht
  • Autocompletion in formulier (klant/persoon)
  • Autocompletion in formulier (product)
  • Autocompletion in formulier (handeling, protocols)
 • Snel zoeken - Hier selecteert u de velden waarop u wilt zoeken bij een gewone zoekopdracht.
 • Komma-gescheiden zoeken - Hiermee zoekt u op meerdere velden tegelijk, zodat u bijvoorbeeld een afspraak kunt maken voor Jef Peeters uit de Stationsstraat door te zoeken op 'p,j,s'. U geeft dus de verschillende zoektermen op door ze te scheiden met een komma. Op deze plaats legt u de volgorde van de zoektermen vast.

Tabel opties (1, 2, 3)


Doorheen Fuga krijgt u tal van tabellen te zien, bijvoorbeeld na een zoekopdracht. In de drie tabs van 'Tabel opties' kunt u per tabel aanduiden welke velden u wilt zien in een tabel en in welke volgorde. Als u het bijvoorbeeld onbelangrijk vindt dat de anamnese telkens verschijnt in de tabel 'Historiek', dan kunt u ze verwijderen of verplaatsen naar een andere plaats in de tabel.


Deze opties kunt u ook bereiken door het tandwiel te klikken in de rechterbovenhoek van de tabel.


mFuga


Hier kunt u instellen of mFuga uw wachtwoord al dan niet onthoudt.