Om een nieuwe handeling aan te maken, moet u in de tab Instellingen zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Handeling toevoegen. Ook vanuit het overzicht van de handelingen (asterisk ingeven in de zoekbalk van de handelingen) kunt u met de plus een handeling aanmaken.In het nieuwe scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de handeling.

  • Naam - Hier geeft u de handeling een zinvolle naam, zodat u later gemakkelijk deze handeling kunt selecteren. U kunt de handeling ook een taalspecifieke naam geven in het Nederlands, Frans en Engels. In dat geval verschijnt die naam in de juiste taal in de communicatie (factuur, ontvangstbewijs, etc.) met de klant.
  • Label - Het is mogelijk om aan een handeling een 'label' toe te kennen, net zoals bij producten of klanten. Nadien kunt u dan rapporten opvragen waarbij u dit label kunt gebruiken als filter.
  • Dierenklasse - Deze waarde is optioneel. Door een dierklasse te specificeren, kunt u ervoor zorgen dat u die bepaalde handeling enkel kunt toewijzen bij een consultatie die u doet op een dier van deze klasse. En als u een dierklasse kiest, kunt u zelfs een diersoort specificeren waarop die handeling enkel van toepassing kan zijn.
  • Prijsbepaling - Hier heeft u de keuze tussen 'Vaste prijs' en 'Relatieve prijs'. Bij de eerste optie specificeert u de eenheidsprijs, exclusief btw. Bij de tweede optie kunt u een percentage instellen dat genomen moet worden op de prestaties en toegediende producten van de protocols en handelingen die al aanwezig zijn in de consultatie. Dit mechanisme is nuttig om een procentuele toeslag in te brengen voor bijvoorbeeld een nacht- of weekendconsultatie.
  • Beschrijving - Hier kunt u optioneel nog een beschrijving toevoegen van deze handeling.

Nadat u een handeling heeft bewaard, krijgt u een detailpagina te zien over deze handeling. Zoals u zult zien, staat de status van deze handeling op 'Niet gepubliceerd'. Deze status kunt u aanpassen door op het 'Publiceren'-icoon () te klikken. Dat is overigens nodig om de handeling te kunnen gebruiken in protocols en consultaties. Bij de publicatie worden een aantal velden vergrendeld: naam, type, dierklasse en soort. Sommige velden blijven steeds wijzigbaar. U kunt de handeling nog wijzigen, door op het 'Bewerken'-icoon () te klikken.