Onder de Rapporten van de tab Analyse kunt u verschillende rapporten genereren waarmee u uw praktijk kunt analyseren. Deze functie is enkel beschikbaar voor dierenartsenaccounts met beheerdersrechten.Prestaties

 • Uitgevoerde handelingen - Hiermee krijgt u een overzicht van alle uitgevoerde handelingen in een bepaalde periode en per medewerker.
 • Aantal uitgevoerde handelingen - Dit rapport geeft een overzicht dat het aantal handelingen oplijst in een bepaalde periode en eventueel per medewerker.
 • Uitgevoerde protocols - Hiermee krijgt u een overzicht van alle uitgevoerde protocols in een bepaalde periode en per medewerker.
 • Aantal uitgevoerde protocols - Dit rapport geeft een overzicht dat het aantal protocols oplijst in een bepaalde periode en eventueel per medewerker.
 • Zorgplan abonnementen - Dit rapport geeft een overzicht dat de zorgplannen.
 • Timing klanteninteracties - Dit rapport geeft een overzicht van de timings van klanteninteracties: wanneer de afspraak in gemaakt, wanneer de consultatie is vergrendeld, etc.


Financieel

 • Gedetailleerde lijst consultaties/verkoop (financieel) - Hiermee kunt u gedetailleerd overzicht opvragen van alle prestaties uit een bepaalde periode voor een bepaalde medewerker, meer bepaald de medewerker op wiens naam de consultatie/verkoop staat. Dat overzicht is onderverdeeld onder consultaties met een vaste prijs, uitgevoerde protocols met een vaste prijs, uitgevoerde handelingen, toegediende producten, verkochte producten en vrije boekingen. Telkens wordt het bedrag inclusief en exclusief btw getoond. Er wordt ook getoond wie de medewerker is op wiens naam de consultatie/verkoop staat en welke medewerker de prestatie heeft toegevoegd.
 • Bruto inkomen (consultaties/verkopen) - Dit is een overzicht van de aangerekende prijs, de aankoopprijs van de producten en hun verschil.
 • Grootste klanten - Dit geeft een geordende lijst van de grootste klanten, op basis van enkele criteria (omzet, aantal verkopen, etc.).
 • Ongeldige btw-nummers - Hiermee kunt u ongeldige Europese btw-nummers opzoeken. Onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding => Controle btw-nummer kunt u aanvinken of u die controle iedere keer wilt doen als u een nieuw btw-nummer toevoegt. Enkele bemerkingen daarbij:
  • We maken hierbij gebruik van een externe service en het kan 3 à 4 seconden duren vooraleer die antwoord geeft.
  • Dit werkt voor alle EU btw-nummers.
  • Als u deze optie heeft aangevinkt, gaan we de Belgische btw-nummers consequent hetzelfde formaat geven, namelijk BE0123.456.789. Als u een klantfiche wijzigt en het btw-nummer heeft nog niet dit formaat zal Fuga het formaat aanpassen en de controle op de juistheid uitvoeren.

Communicatie

 • Ongeldige e-mailadressen - Hiermee krijgt u een overzicht van alle ongeldige e-mailadressen.
 • Dubbele e-mailadressen - Hiermee krijgt u een overzicht van alle dubbele e-mailadressen. Het is aangeraden om die klanten samen te voegen of om de dubbele klant te verwijderen. Dit is belangrijk voor mijndieren.eu, omdat een e-mailadres het ID vormt van de persoon in mijndieren.eu.
 • Ongeldige gsm-nummers - Hiermee krijgt u een overzicht van alle ongeldige gsm-nummers.
 • Conflicten 'Schriftelijke communicatie' - Hiermee krijgt u een overzicht van conflicten in de schriftelijke communicatie van klanten. Als er in een klantenfiche bijvoorbeeld aangevinkt staat dat de klant per e-mail bereikt wil worden, maar er ontbreekt een e-mailadres in de klantenfiche, wordt dit opgelijst in dit rapport.
 • Personen die commerciële informatie willen ontvangen - Hiermee krijgt u een overzicht van alle personen die in hun klanten- of personenfiche hebben aangeduid dat ze commerciële informatie willen ontvangen.
 • Verstuurde e-mails via Mailgun - Hiermee krijgt u een overzicht van alle verstuurde e-mails via Mailgun.