Om een nieuwe klant aan te maken moet u in de tab Consultatie zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Klant toevoegen.


In het formulier dat verschijnt moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot de klant. Weet daarbij dat u een machtiging nodig heeft van de Privacycommissie om een rijksregisternummer bij te houden van uw klanten.Zodra u een e-mailadres toevoegt aan de (nieuwe of bestaande) klantenfiche, zal er vanuit Fuga een welkomstmail gestuurd worden. In die mail kunnen klanten zelf hun communicatievoorkeuren aanpassen, wat geïmplementeerd is in het kader van de GDPR. Als u deze optie wilt deactiveren, kunt u geen template (-) selecteren onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren =>Algemeen.


Onder de schriftelijke communicatie kunt u aangeven via welk medium de klant schriftelijke communicatie wilt ontvangen. Indien u 'E-mail' selecteert, moet u ook een geldig e-mailadres invullen bij de contactgegevens. De optie 'Sms' wordt enkel weergegeven als de link met ons extern sms-systeem is gemaakt (zie hier voor meer informatie). Als u de optie 'Ik wil commerciële informatie ontvangen van mijn dierenarts (niet van derden)' heeft aangevinkt, zal de klant geïncludeerd worden in de lijst wanneer u een commerciële communicatie voert (bv. nieuwsbrief met promoties).


U kunt daarnaast enkele financiële gegevens ingeven, die telkens nog aangepast kunnen worden in de consultatie of verkoop zelf. U kunt bijvoorbeeld standaard een vermindering instellen op diensten en verkopen, waarvan u de mogelijke waarden kunt aanpassen onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding. Daarnaast kunt u een e-mailadres inbrengen dat voor de facturen wordt gebruikt. U kunt hier ook meerdere e-mailadressen, gescheiden door een komma, inbrengen. Of u kunt aanduiden of de klant een klantenkaart gebruikt (zie hier voor meer informatie), of of die een korting krijgt als hij/zij binnen het betalingstermijn heeft betaald (stel de waarde in onder Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding).