Om een nieuw dier aan te maken moet u in de tab Consultatie zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Dier toevoegen. Ook kunt u een dier toevoegen door in de klantenfiche naar de 'Dieren'-tab te gaan en er bovenaan op het 'Toevoegen'-icoon () te klikken. In dat geval zullen sommige klantengegevens automatisch overgenomen worden in de dierenfiche.Vergeet hier zeker niet aan te geven of het dier een nutsdier of een niet-nutsdier is, want dat heeft invloed op de btw-bepaling in consultaties en verkopen. Ook is de status belangrijk: het dier kan normaal (levend), overleden, geëuthanaseerd, vermist, verkocht of onbekend zijn. De statussen 'Normaal (2)' en 'Normaal (3)' kunt u gebruiken voor eigen doeleinden. In dat geval geeft u zelf een bepaalde betekenis aan die statussen, de status 'Normaal (2)' kan dan bijvoorbeeld betekenen dat het dier gehospitaliseerd is. Als bij het vergrendelen van een consultatie de status van het dier verandert naar 'Overleden' of 'Euthanasie', zal er een controle gebeuren of het dier nog afspraken heeft in de toekomst. Als dat het geval is, zal dat u gemeld worden.


U kunt ook het herkomst van een dier aanduiden, bijvoorbeeld een bepaald asiel. Belangrijk hierbij is dat u de herkomst ook ingeeft als een contact (niet-klant) met het type 'Leverancier dieren'.


Hier kan u ook de doorverwijzende dierenarts noteren indien nodig. De reguliere dierenarts zowel de vaste dierenarts binnen een praktijk of een vaste dierenarts bij een second opinie. 


Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt tussen individuele dieren en een groep/stal van dieren. In de linkerkolom van de dierenfiche ziet u de eigenschappen staan die zowel van toepassing zijn voor groepen als voor individuele dieren. Aan de rechterkant kunt u aanvinken of het over een individueel dier gaat waarna u extra velden te zien krijgt. Of u standaard met individuele dieren of met groepen werkt, kunt u aangeven in Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden.


Bij het dier kan u ook weergeven welk dieet het volgt en welke producten aan dit dieet zijn verbonden. De vaste medicatie die de hond neemt kan u ook in deze fiche vermelden. 


Indien een dier meteen in de hospitalisatie zou moeten geplaats worden kan hier ook aangegeven worden in welk hok ze zouden geplaatst worden. 


Als het dier verzekert is dan kan aangevinkt worden, welke verzekering en onder welk polisnummer. Bij beide verzekeringen wordt dit automatisch doorgestuurd naar de verzekering. Let wel dat bij beide verzekering het transpondernummer moet vermeld zijn. Dit kan u bij instellingen - praktijkvoorkeuren - documenten - Legende consultatie/verkoop : transponder aanvinken.