Het Geavanceerd zoeken onder de tab Consultatie laat u toe om iets of iemand erg specifiek te vinden. Als u de modus op 'Nieuw' zet, kunt u een subset zoeken van uw klanten, dieren, consultaties, contacten of consultatieruimtes. Deze zoekopdracht kunt u overigens opslaan om later te hergebruiken in Fuga. Die opgeslagen zoekopdracht kunt u achteraf opzoeken door de modus te veranderen naar 'Bewaarde zoekopdracht'. Het is daarbij niet mogelijk om een bewaarde zoekopdracht te veranderen.


Als u een nieuwe zoekopdracht maakt, krijgt u een aantal vakjes te zien waarin u de selectiecriteria kunt bepalen. Hierin kunt u een veld kiezen waarin u een voorwaarde kunt stellen of waarin u één van de items 'AND', 'OR', '(', ')' kunt kiezen. Indien u hier een veldnaam selecteert, verschijnen er naast dit vak twee nieuwe vakken. Het is dan de bedoeling dat u een reeks van selectiecriteria samenstelt die als resultaat datgene geeft waar u naar op zoek bent.


In het eerste vak kiest u een logische operator, namelijk:

  • = (is gelijk aan) - Let op: enkel wanneer het zoekwoord exact overeenkomt met de gegevens in de tabellen, zal dit een resultaat opleveren. Daarom gebruikt u beter 'like' als logische operator (zie verder).
  • != (is niet gelijk aan)
  • < (kleiner dan) - In het geval van een datum wijst dat op een datum die vroeger gelegen is.
  • <= (kleiner dan of gelijk aan)
  • > (groter dan) - In het geval van een datum wijst dat op een datum die later gelegen is.
  • >= (groter dan of gelijk aan)
  • like - Hier geeft u enkel de eerste letters in. Voorbeeld: u zoekt iemand in de stationsstraat, dus u geeft 'like stat' in. Als u niet enkel op de eerste letters wilt zoeken, kunt u de wildcard (*) gebruiken. Voorbeeld: u zoekt iedereen die 'jan' heeft in zijn naam (Jan, Janssens, Sint-Jan, etc.), geeft u dus 'like *jan' in.

In het tweede vak zegt u wat het selectiecriterium is. Kies vervolgens voor 'AND' wanneer u op meer dan één veld een selectie uitvoert die aan beide voorwaarden moet voldoen. Kies daarentegen voor 'OR' wanneer de zoekopdracht aan slechts één van de twee (of meerdere) voorwaarden moet voldoen. Op die manier vervolledigt u de zoekopdracht. Klik ten slotte op de 'Zoeken'-knop onderaan en u zult een lijst te zien krijgen die voldoet aan de gekozen criteria.


Deze zoekopdrachten kunt u achteraf gebruiken om bijvoorbeeld aan te duiden naar wie u een bepaalde nieuwsbrief wilt sturen.


Voorbeeld: de zoekopdracht hieronder geeft alle personen die hun laatste consultatie hebben gehad na/op 31/12/2017, die als postcode 2000 hebben en die een e-mailadres hebben. Al deze criteria moeten uiteraard ingevuld zijn in de klanten- of personenfiche.Bewaarde zoekopdrachten


Om één of meerdere zoekopdrachten op te zoeken, moet u in de tab Instellingen zitten. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Zoekopdracht' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle zoekopdrachten. Bewaarde zoekopdrachten verwijderen

Om een bewaarde zoekopdracht te verwijderen, moet u in de tab Instellingen zitten gelijk hierboven. U kunt hier een lijst opvragen van uw bewaarde zoekopdrachten. 

Hier gaat u opties krijgen om een zoekopdracht te verwijderen, activeren of deactiveren.