De agenda in Fuga kunt u bereiken door ofwel op de tab Agenda te klikken, ofwel door op een datum te klikken in de kleine kalender links.Een afspraak toevoegen kunt u op verschillende plaatsen in Fuga. In de Agenda, klikt u op het 'Toevoegen'-icoon () ter hoogte van het uur waarop u de afspraak wilt maken. Als u in de compacte agenda werkt, voegt u een nieuwe afspraak toe door op het plusje boven aan de kolom te klikken. Ook kunt u vanuit een klanten- of dierenfiche een afspraak maken, door op het icoon 'Afspraak maken' () te klikken.


Bij een afspraak kunt u een beschrijving van de klant maken. In de context van mijndieren.eu krijgt de klant nooit de inhoud van het veld 'Beschrijving' te zien, in geen enkel geval. Als de klant zelf een beschrijving van de afspraak toevoegt aan de online afspraak, zal die in een apart veld bewaard worden, namelijk 'Beschrijving klant'.


Indien de afspraak van het type 'Consultatie' is, kunt u via het 'Consultatie'-icoon () een consultatie beginnen, rechtstreeks vanuit de agenda.


Terugkerende afspraak


U kunt een terugkerende afspraak registreren in de agenda om bijvoorbeeld wekelijkse vergaderingen in één keer toe te voegen. Ook kunt u bijvoorbeeld meerdere afspraken voor klanten inboeken, als het dier een periode regelmatig moet langskomen. 


Bij het toevoegen van terugkerende afspraken doet Fuga een controle of er conflicten zijn met bestaande afspraken. Als de conflicterende afspraken zijn opgelijst bestaat er de mogelijkheid om de conflicten te negeren. Hiermee gaat u de nieuwe afspraken niet toevoegen waar er een conflict is. Dit kan via het vinkje 'Conflicterende afspraken overslaan' boven de 'Bewaar'-knop.


Hiervoor klikt u op de link Terugkerende afspraak toevoegen onder de kalender links van de pagina.


Afspraak kopiëren


Een afspraak in de agenda kunt u kopiëren door op het 'Klonen'-icoon () te klikken.


Aanmeldingstijdstip en -datum


U kunt een aanmeldingstijdstip en -datum ingeven in de agenda om in de afspraakbevestiging aan te geven waneer de klant zich moet aanmelden bij een operatie of hospitalisatie. Om dit in te voeren, klikt u in de afspraak op de optie 'Aanmeldingstijdstip opgeven'. Fuga maakt hiervan een apart agenda item met de details. 


Als u hiervoor een aangepaste template wilt opmaken, kunt u de volgende parameters best gebruiken: $registrationDate$, $registrationTime$, $registrationDateOrDate$ en $registrationTimeOrBeginTime$. Lees hier hoe u een variant maakt op een bestaande template.