In Fuga kunt u een nieuwsbrief maken in zowel digitale als papieren vorm. 


Voor de beide mogelijkheden moet u eerst bepalen naar wie u de communicatie wilt sturen. Dat kunt u doen via een geavanceerde zoekopdracht op klanten/personen of dieren. Na een zoekopdracht op 'Klant' of 'Persoon' kunt u een nieuwsbrief sturen met daarin klantspecifieke informatie, voorbeeld: 'Beste Mr. Peeters, volgende week organiseren we een infoavond'. Na een zoekopdracht op 'Dier' kunt u een nieuwsbrief sturen met dierspecifieke informatie, voorbeeld: 'Beste Blackie, gefeliciteerd met je verjaardag op 31 augustus'. 


Lees hier meer over het geavanceerd zoeken in Fuga.


E-mail


Na de geavanceerde zoekopdracht, kunt u de elektronische nieuwsbrief aanmaken door boven aan de tabel op het 'E-mail'-icoon (@) te klikken. Hierbij heeft u drie mogelijkheden om de inhoud van de e-mail te bepalen, op basis van de modus die u kiest.

  • Tekstbericht - U kunt een kort tekstbericht schrijven (zie screenshot hieronder).
  • HTML-bericht - U kunt een html-bestand opladen.
  • Template - U kunt een template van het type 'E-mail' selecteren. Hier leest u hoe u een template toevoegt.


U kunt eventueel een bijlage toevoegen aan de e-mail: een extern bestand of een template van het type 'Brief'. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het bericht ook te versturen naar mijndieren.eu-gebruikers. En u kunt het bericht aanvinken als 'Commercieel bericht' (bv. promotie), zodat het enkel gestuurd wordt naar personen die in de personenfiche hebben aangeduid dat ze commerciële berichten willen krijgen. Die laatste optie is toegevoegd in het kader van de GDPR (lees hier meer info).


De selectie bevat alle personen die een e-mailadres hebben. De personen die al aangevinkt staan hebben in hun klantenfiche onder de tab 'Algemeen' de optie 'E-mail' geselecteerd bij 'Nieuwsbrief'. Als u - ongeacht de communicatievoorkeur in de personenfiche - naar alle personen met een e-mailadres wilt sturen, kunt u iedereen in het lijstje selecteren.


Als laatste stap klikt u op 'Verzenden'.


Brief


Na de geavanceerde zoekopdracht, kunt u de papieren nieuwsbrief aanmaken door boven aan de tabel op het 'Brief'-icoon () te klikken. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een template van het type 'Brief' te selecteren. Hier leest u hoe u een template toevoegt.De selectie bevat alle personen die een adres hebben. De personen die al aangevinkt staan hebben in hun klantenfiche onder de tab 'Algemeen' de optie 'Post' geselecteerd bij 'Nieuwsbrief'. Als u - ongeacht de communicatievoorkeur in de personenfiche - naar alle personen een brief wilt sturen, kunt u iedereen in het lijstje selecteren.


Etiketten


Naast het 'Brief'-icoon () zult u het 'Adresetiketten'-icoon () zien, waarmee u etiketten kunt downloaden van alle adressen uit de lijst. Deze etiketten kunt u ook gebruiken om uw eigen nieuwsbrief (niet in Fuga gemaakt) mee te versturen.


Personalcard


Bekijk ook zeker de optie van Personalcard. Personalcard ontwerpt een kaart/brief voor uw mailings en behandelingsherinneringen en koppelt deze aan uw account. Na selecteren en uploaden van de adressen worden de kaarten en brieven door Personalcard gedrukt en verstuurd. Er gaat dus een fysieke kaart naar de klant.