Het AB Register werd in 2014 door Belpork vzw ontwikkeld en was daarmee het eerste datacollectiesysteem in België waarmee het antibioticagebruik op varkensbedrijven in kaart kon gebracht worden. In 2017 werd AB Register uitgebreid voor de pluimveesector en vanaf oktober 2018 zullen ook melkveebedrijven hun antibioticaverbruik kunnen monitoren via dit systeem.


Deze registratie kunt u rechtstreeks vanuit Fuga doen en werkt als volgt. U activeert de registratie door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => AB Register aan te vinken. Vervolgens vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord van AB Register. Let op: dit zijn niet de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u inlogt op de website van AB Register. U kunt de juiste gegevens vinden op de website van AB Register onder 'Webservices Instellingen'.


In de dierenfiche zult u onder 'AB Register categorie' verschillende mogelijkheden zien afhankelijk van de diersoort:

 • Varken
  • Gespeende biggen
  • Niet-gespeende biggen
  • Vleesvarkens
  • Zeugen/beren
 • Rund/Kalf
  • Melkvee 0-3 maanden
  • Melkvee 3-8 maanden
  • Melkvee 8-24 maanden
  • Melkvee +24 maanden
  • Vleesvee 0-3 maanden
  • Vleesvee 3-8 maanden
  • Vleesvee 8-24 maanden
  • Vleesvee +24 maanden


Per dier(groep) kunt u aangeven wat de primaire categorie is en welke categorieën er nog aanwezig zijn in het beslag.


Onder de productfiche zult u 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid (varken)' en 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid (rund)' als extra velden hebben.


Bestanden (cti-ext)


Voor AB Register is het belangrijk dat uw ordenummer ook de begin-'N' (of -'F') bevat (zie Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen). Fuga zal zelf de cti-ext codes aanvullen als een product voor de eerste keer wordt ingelezen. Het is ook mogelijk om de cti-ext codes en antibioticacodes aan te vullen voor bestaande producten via de actie Cti-ext en AMCRA antibiotica codes aanvullen onder de tab Stock. Deze info komt uit een lijst die we zelf onderhouden en die gebaseerd is op de lijst van AB Register.


U kunt ook best een keer nakijken of de beslagnummers van de varkens- en runderklanten ingevuld zijn. Die zijn nodig voor AB Register en moeten in het formaat BE12345678-0201 respectievelijk BE12345678-0101 voorgesteld worden.


Varkens


Voor varkens werkt AB Register met een 'verpakking' als eenheid. U moet deze aanvullen in de productfiche, zodat Fuga de vertaling kan maken van uw eenheden per product naar de eenheden van het AB register. Het komt er meestal op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per AB register eenheid (varken)' dezelfde waarde moet krijgen als 'Aantal uitgaande eenheden per product'. 

Let op: dit wijkt af van de eenheden van het melkvee.


Document AB varkens


Runderen


Voor runderen werkt AB Register met een uitgaande eenheid (g, ml, etc.). Het is de bedoeling dat u in Fuga bij 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid' de verhouding invult van het aantal uitgaande eenheden per product tot het aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid. Het komt er meestal op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per AB register eenheid (rund)' de waarde '1' heeft, wat ook de beginwaarde is van dit veld, maar dit is niet altijd het geval. 


Voorbeeld: Stel dat u bij de groothandel flesjes van 250ml koopt (inkomende eenheid is '250ml'). Zelf verkoopt u dit product per 0.1ml (uitgaande eenheid is '0,1ml'; aantal uitgaande eenheden per product is 2500). Bij AB register werkt men voor rund per ml. het 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid' is dan 1/0,1=10. Als de uitgaande eenheid in Fuga gelijk is aan de eenheid die AB register hanteert dan is 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid' 1.


Let op: dit wijkt af van de eenheden van de varkens.


Document AB Melkvee


Pluimvee


Voor pluimvee is er nog geen methode beschikbaar. U kunt wel het document voor de cti-ext codes hieronder al vinden.


Document AB Pluimvee


Hoe werkt het dan?


Fuga zal achter de schermen een lijst bijhouden van uitgaande producten die gemeld moeten worden bij AB Register. Een uitgaand product zal toegevoegd worden aan deze lijst als het product een antibioticum is, als het dier een varken of een rund is, als het dier een 'AB Register categorie' heeft gespecificeerd en als het beslagnummer is gespecificeerd.


Het enige wat u op het einde van de maand moet doen, is naar Te verzenden naar AB register gaan en op 'Naar AB Register verzenden' drukken om de uitgaande producten te registreren bij AB Register. U kunt dat zowel per uitgaand product als in batch doen. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.


Via het rapport Verzonden naar AB Register kunt u ook een lijst opvragen van verstrekte producten die u al geregistreerd heeft bij AB Register.Checklist in Fuga

 • Account van AB Register ingeven in Fuga
 • Ordenummer onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen moet beginnen met F of N
 • Categorieën van AB Register invullen bij dier, in de dierenfiche
 • Beslagnummers invullen in het juiste formaat
 • In de productfiche van elk te registreren product:
  • 'Aantal uitgaande eenheden per AB Register eenheid (varken)/(rund)' instellen
  • De cti-ext code nakijken (meestal vullen wij deze voor u in, soms is dit niet mogelijk)
  • Vakje 'Antibioticum' aanvinken
 • TVD aanmaken per consultatie waarvoor er producten geregistreerd moeten worden
 • Rapport opvragen en registreren


Foutmeldingen

 • Element PROVIDER is undefined in THIS - Ordenummer van de behandelende dierenarts is niet ingevuld in zijn/haar persoonlijke voorkeuren.
 • Bericht van AB Register: Geen producent gevonden met beslagnummer X - Deze foutmelding wijst erop dat de veehouder zijn/haar beslagnummer nog niet heeft aangegeven bij het AB Register. Best meldt u dit aan uw klant.