Onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Etiketten kunt u alle mogelijke etiketten binnen Fuga terugvinden. Bij deze een overzicht:

  • Adres () - Hierop staat de naam en het adres van de klant of een ander contact.
  • Dier () - Hierop staat de datum, de naam, de soort en de geboortedatum van het dier, alsook de naam en het adres van de eigenaar. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op een bloedstaal te kleven. U kunt dit etiket afdrukken vanuit een dierenfiche.
  • Contact () - Hierop staat het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de klant of een ander contact.
  • Uitgaand product () - Hierop staat de naam van de praktijknaam, de dierenarts, de datum, het betrokken dier, de productnaam, het lotnummer en een in te vullen dosering. Dit etiket is afdrukbaar via het etiketicoon in een consultatie of een verkoop.
  • Lot () - Hierop staat de naam van de praktijk, de naam van het product, het lotnummer en de daarmee overeenkomende barcode. Deze etiketten kunt u op producten kleven als u gebruik wilt maken van een barcodescanner.
  • Consultatie () - Hierop staat het consultatienummer (ook in barcodevorm), het tijdstip van de consultatie en de klanten- en patiëntennummer.
  • Medewerker () - Hierop staat de naam en de barcode van de medewerker. Dit etiket kunt u gebruiken om snel te wisselen van gebruiker.
  • Barcode klant () - Hierop staan de naam, het adres, de contactgegevens en de klantennummer van de klant.
  • Barcode dier () - Hierop staan de naam, de geboortedatum, diersoort- en ras, de naam en het telefoonnummer van de eigenaar en de diernummer van het dier.
  • Barcode product (cnk) () - Hierop staat de naam, de minimum en maximum stock en een barcode voor de cnk-code van het product. Deze barcode kan gescand worden in de modus 'Zoeken' in het bestelformulier om een product te zoeken. Dit laat bijvoorbeeld toe om in uw voorraadkamer de etiketten aan te brengen. Terwijl u de stock controleert, kunt u de producten scannen die u wilt bijbestellen. Het aanmaken van het etiket kan individueel in de productfiche of in batch door op de knop in de rechterbovenhoek te klikken via het rapport Actieve producten met cnk of als u zoekt op producten.


U kunt ofwel één afzonderlijk etiket (met het icoon in de rij), ofwel etiketten in bulk (met het icoon boven aan de tabel). Enkele voorbeelden van een etiket:


etiket-adres-etiket.pngetiket-dierpatient-etiket.pngetiket-product-etiket.pngetiket-lot-etiket.png


Hoe zoek ik een element (product, klant, etc.) op via een barcode?


Als u barcodes gebruikt, kunt u die ook gebruiken om het element op te zoeken in Fuga. Daarbij is het belangrijk dat u instelt in Fuga om te zoeken op barcodes. Dat doet u door onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Zoekopties telkens de optie 'Barcode' aan te vinken.