Binnen Fuga kunt u verschillende soorten etiketten afdrukken:

  • Adresetiket () - Hierop staat de naam en het adres van de klant of een ander contact.
  • Contactetiket () - Hierop staat het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de klant of een ander contact.
  • Dieretiket () - Hierop staat de datum, de naam, de soort en de geboortedatum van het dier, alsook de naam en het adres van de eigenaar. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op een bloedstaal te kleven. U kunt dit etiket afdrukken vanuit een dierenfiche.
  • Doseringsetiket () - Hierop staat de naam van de praktijknaam, de dierenarts, de datum, het betrokken dier, de productnaam, het lotnummer en een in te vullen dosering. Dit etiket is afdrukbaar via het etiketicoon in een consultatie of een verkoop.
  • Lotetiket () - Hierop staat de naam van de praktijk, de naam van het product, het lotnummer en de daarmee overeenkomende barcode. Deze etiketten kunt u op producten kleven als u gebruik wilt maken van een barcodescanner.
  • Consultatie-etiket () - Hierop staat het consultatienummer (ook in barcodevorm), het tijdstip van de consultatie en de klanten- en patiëntennummer.
  • Medewerkersetiket () - Hierop staat de naam en de barcode van de medewerker. Dit etiket kunt u gebruiken om snel te wisselen van gebruiker.


U kunt ofwel één afzonderlijk etiket (met het icoon in de rij), ofwel etiketten in bulk (met het icoon boven aan de tabel). Enkele voorbeelden van een etiket:


etiket-adres-etiket.pngetiket-dierpatient-etiket.pngetiket-product-etiket.pngetiket-lot-etiket.png


Hoe zoek ik een element (product, klant, etc.) op via een barcode?


Als u barcodes gebruikt, kunt u die ook gebruiken om het element op te zoeken in Fuga. Daarbij is het belangrijk dat u instelt in Fuga om te zoeken op barcodes. Dat doet u door onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Zoekopties telkens de optie 'Barcode' aan te vinken.