Belangrijk om te weten is dat rappels gelinkt zijn aan protocols in Fuga. Als u dus een protocol toepast in een consultatie, zal er achterliggend bijgehouden worden als/wanneer het dier opnieuw behandeld moet worden. De specificaties geeft u in in de protocolfiche. Met andere woorden: als u een protocol van het type 'Anticonceptie', 'Vaccinatie', 'Productbehandeling' of 'Andere behandeling' toepast in een consultatie voor een bepaald dier, dan wordt er automatisch een behandelingsstatus aangemaakt bij dit dier. Hier leest u hoe u een protocol toevoegt.


Op basis van die behandelingsstatus kunt u de rappels aanmaken via het rapport Verwachte behandelingen. In dit rapport krijgt u een overzicht van alle behandelingen die binnen een gespecificeerde periode uitgevoerd moeten worden. Wanneer een dier dus bijvoorbeeld gevaccineerd is op 1/5/2018 en het moet opnieuw gevaccineerd worden op 1/5/2019, zal het dier in het rapport verschijnen wanneer de opgegeven periode 1/5/2019 bevat. Hier kunt ook ook aanduiden of u de mijndieren.eu-gebruikers nog eens wilt herinneren. Dit geldt enkel voor degenen die als voorkeur per email herinnerd willen worden.


U klikt op de @ voor e-mail of op de enveloppe indien u brieven wilt opsturen per post. Standaard zullen de klanten geselecteerd staan waarvan aangegeven is dat ze schriftelijke communicatie via post of via e-mail willen ontvangen. Die voorkeuren zullen in het overzicht ook zichtbaar zijn door de groene achtergrond bij de drie bovenstaande icoontjes. Uiteraard kunt u ook handmatig deze acties uitvoeren per klant.Fuga bevat standaard een aantal rappelbrieven, maar u kunt hier via een nieuwe template een eigen variant van maken. Hier leest u hoe u zo'n nieuwe variant van een template kunt maken. Per protocol kunt u aangeven welke rappelbrief er gebruikt moet worden. 


In de dierenfiche (onder 'Status behandelingen') kunt u ook manueel de behandelingsstatus van een dier wijzigen of aanmaken. In het geval dat u er een aanmaakt, voegt u een protocol toe maar gaan er geen producten uit uw stock.


Er is overigens ook de optie om de verwachte behandelingen niet meer weer te geven van dieren waarvan de eigenaar mijndieren.eu heeft geactiveerd. Die optie bestaat, omdat zij al via mijndieren.eu verwittigd worden.


Voor welke dieren krijgen klanten rappels?


Alle dieren die de status 'Normaal', 'Normaal 2' of 'Normaal 3' hebben krijgen rappels. Via de applicatie mijndieren.eu krijgen de klanten van die dieren automatisch een rappel, terwijl u anders via de Verwachte behandelingen de klanten kunt toesturen per e-mail of post.