Om één of meerdere producten op te zoeken,  kiest u de tab Stock. In de balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu en een zoekveld zien, waar u eerst 'Product' selecteert en vervolgens de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeeft. U kunt ook gebruikmaken van de asterisk (*) in de zoekterm: die geeft u een lijst van alle producten. In deze tabel verschijnen er enkele snelkoppelingen bij elk product - van hieruit kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks het product (de)activeren, bewerken, vergrendelen, een stockaanpassing op doen verwijderen en loten toevoegen. En om een productfiche te openen, klikt u op het 'Tonen'-icoon ().


Productfiche


In de productfiche bevindt zich alle informatie die belangrijk is voor een welbepaald product. In de productfiche staat er bovenaan een 'Klonen'-icoon () dat toelaat om het product te klonen (een kopie te maken) waarbij de uitgaande eenheid gewijzigd kan worden.

Algemeen


In deze tab vindt u de algemene informatie van het product. U kunt deze informatie bewerken door op het 'Bewerken'-icoon () boven aan de tab te klikken. Een pop-up zal openen waarin u deze gegevens kunt wijzigen.


Loten


In deze tab vindt u een overzicht van alle loten voor dit product. Lees hier hoe u een lot toevoegt.


Gebruikt in protocols


In deze tab kunt u zien welke protocols gebruikmaken van dit product.

Gemapte producten


In deze tab ziet u de alternatieve namen voor dit product. Fuga onthoudt de 'mapping' als u producten samenvoegt (indien de optie 'Overschrijf naam en CNK van bestaand product' niet aangevinkt is). Deze functie is vooral handig als u regelmatig hetzelfde product bestelt bij verschillende groothandels en de groothandels hanteren verschillende namen.


Cascade


Een geneesmiddel is geen cascade als het in België vergund is voor de betrokken diersoort, aandoening en toedieningswijze. Een geneesmiddel is dus wel cascade als:

  1. het niet vergund is in België
  2. het is toegepast op een andere diersoort
  3. het is toegepast voor een andere aandoening
  4. het op een niet-voorgeschreven manier toegediend is (FAGG beschrijft dit als '1ste stap in cascade')


Het mechanisme om cascadeproducten aan te duiden verloopt als volgt:

  • Voor buitenlandse en humane producten vinkt u gewoon 'Cascade' aan in de productfiche.
  • Voor binnenlandse producten waarvoor cascade relevant is, vinkt u 'Cascade' aan en geeft u vervolgens aan voor welke diersoorten het geen cascade is, wat wilt zeggen voor welke diersoorten het geneesmiddel erkend of gekeurd is.

Voor producten die u toevoegt in een consultatie of verkoop wordt de begininstelling van cascade bepaald door de configuratie in de productfiche. En voor producten die buiten gaan via protocols wordt de cascade ook gezet via de configuratie in de productfiche en kan ze eventueel herzien worden bij het vergrendelen van de consultatie. Voor deze producten kunt u overigens in de productdosissen in de protocoldefinitie aangeven dat het product als cascade gebruikt wordt in het gegeven protocol.


Voor cascade producten bestaan er standaard off-label wachttijden die gehanteerd moeten worden indien de normale wachttijden van het product korter zijn (vlees: 28 dagen; melk en eieren 7 dagen). Vanaf het ogenblik dat u cascade aanvinkt (bij het toevoegen van een product in een consultatie/verkoop of bij het toevoegen van een productdosis in een protocol) kunt u aangeven of u deze standaard off-label wachttijden wilt gebruiken. Deze wachttijden komen uiteindelijk op het TVD-document. Als u een bepaalde wachttijd niet wilt zien, kunt u dat bekomen door in de dierfiche aan te duiden dat het dier niet bestemd is voor de voedselketen, melkproductie of eierproductie.


Depotspecifieke producten


Indien u met meerdere depots werkt, kunt u de productdefinitie depotspecifiek maken, wat wilt zeggen dat u per depot een verschillende prijszetting, verschillende minimum en maximum stock waarden, etc. kunt ingeven.


Wanneer u een product aanmaakt of wanneer een product impliciet aangemaakt wordt omdat u een leveringsdocument inleest, zal het standaard niet depotspecifiek zijn. Door te bewerken kunt u echter instellen dat een bepaald product enkel voor een bepaald depot van toepassing is. Ook alle bestaande producten zijn initieel niet depotspecifiek of depot gebonden.


Als u zoekt naar een product of een lot zult u enkel de producten en loten te zien krijgen die horen bij het huidige depot (zie rechterbovenhoek). In de rechterbovenhoek kunt u ook wisselen van depot.


In de fiche van een productdefinitie zal men zowel de huidige stock voor het ingestelde depot als de huidige stock over alle depots kunnen bekijken. In de 'Loten'-tab zullen er echter enkel de loten van het ingestelde depot zichtbaar zijn.


In een protocol kunnen ook depotspecifieke producten gebruiken worden. Indien dit protocol gebruikt wordt in een ander depot, zal er naar een product in het andere depot gezocht worden dat hetzelfde CNK-nummer of dezelfde naam heeft.


De lijst van bij te bestellen producten wordt bepaald door de waardes van minimum en maximum stock in de productdefinitie. Als er dus een product A toegevoegd is dat ingesteld staat op depot X, dan zal product A niet voorkomen in de bij te bestellen producten voor depot Y, tenzij er ook een product A aan depot Y werd toegevoegd.


Fuga laat wel toe dat een product kan aangemaakt worden voor een ander depot dan het ingestelde depot. Om een lot toe te voegen, moet het depot echter ingesteld staan op het depot waarin men het lot wilt toevoegen.


Het rapport Niet-gerefereerde producten zal enkel de producten horende bij het ingestelde depot tonen. Bij het 'verhangen' van een lot zal het lot het depot van het nieuwe product krijgen als dat product depotspecifiek is.


Bij de leveranciersaccounts kunt u instellen welk het bijhorende depot is.