Bevestiging afspraak


U kunt per klant in de klantenfiche instellen of hij/zij een bevestiging wilt krijgen voor een afspraak. Dat kan zowel via sms als via e-mail. De optie sms wordt enkel weergegeven als de instellingen voor de interface met de sms gateway ingegeven zijn, meer info hier.


Onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Bevestiging afspraak wordt de service voor het sturen van bevestigingen via sms en e-mail geactiveerd en geconfigureerd. Hier kunt u ook de templates instellen voor verschillende types van consultaties. Er zijn standaard templates aanwezig voor zowel sms als e-mail. De klantenvoorkeur zal bij elke nieuwe afspraak als standaard ingesteld staan, maar is per afspraak wijzigbaar.In het afspraakformulier wordt ook weergegeven op welke manier een bevestiging naar de klant gestuurd is en wat het resultaat daarvan was. Indien er fouten optreden, zijn die hier terug te vinden. Voorbeelden van een fout: een tekort aan credits bij de sms gateway, het gebrek aan een template voor dat type consultatie, etc.


Herinnering afspraak


U kunt per klant in de klantenfiche instellen of hij/zij een herinnering wilt krijgen voor een afspraak. Dat kan zowel via sms als via e-mail. De optie sms wordt enkel weergegeven als de instellingen voor de interface met de sms gateway ingegeven zijn, meer info hier.


Onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Herinnering afspraak wordt de service voor het sturen van herinneringen via sms en e-mail geactiveerd en geconfigureerd. Hier kunt u ook de templates instellen voor verschillende typen van consultaties. Er zijn standaard templates aanwezig voor zowel sms als e-mail. De klantenvoorkeur zal bij elke nieuwe afspraak als standaard ingesteld staan, maar is per afspraak wijzigbaar.In het afspraakformulier wordt ook weergegeven op welke manier een herinnering naar de klant gestuurd is en wat het resultaat daarvan was. Indien er fouten optreden, zijn die hier terug te vinden. Voorbeelden van een fout: een tekort aan credits bij de sms gateway, het gebrek aan een template voor dat type consultatie, etc.