Bevestiging afspraak


U kunt per klant in de klantenfiche instellen of hij/zij een bevestiging wilt krijgen voor een afspraak. Dat kan zowel via sms als via e-mail. De optie sms wordt enkel weergegeven als de instellingen voor de interface met de sms gateway ingegeven zijn, meer info hier.


Onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Bevestiging afspraak wordt de service voor het sturen van bevestigingen via sms en e-mail geactiveerd en geconfigureerd. Hier kunt u ook de templates instellen voor verschillende types van consultaties. Er zijn standaard templates aanwezig voor zowel sms als e-mail. De klantenvoorkeur zal bij elke nieuwe afspraak als standaard ingesteld staan, maar is per afspraak wijzigbaar.Indien mijndieren.eu is geactiveerd zal u een tweede tabel zien met de templates (enkel e-mail) voor afspraken die gemaakt worden door gebruikers van mijndieren.eu die géén account hebben. De reden dat er aparte templates hiervoor worden gebruikt is omdat er in die templates een link wordt meegestuurd waarmee de niet-geregistreerde gebruiker zijn/haar afspraak kan bekijken en eventueel annuleren.


In het afspraakformulier wordt ook weergegeven op welke manier een bevestiging naar de klant gestuurd is en wat het vervolg was. Indien er fouten optreden, zijn deze hier terug te vinden. Voorbeelden van een fout: een tekort aan credits bij de sms gateway, het gebrek aan een template voor dit type consultatie, etc.


Als u de afspraak achteraf wijzigt en u werkt met de 'Nova'-agenda, geeft u zelf aan of u de bevestiging opnieuw wil sturen of niet. In het geval u de afspraak versleept binnen de agenda zal u de vraag krijgen of er opnieuw een bevestiging gestuurd moet worden (vermits het tijdstip dan sowieso gewijzigd is), ervan uitgaande dat u ofwel e-mail of SMS als communicatiemiddel voor afspraakbevestiging heeft ingeschakeld.


Als u met de 'Classic'-agenda werkt, wordt bij het bewerken van de afspraak de voorkeur van de geassocieerde persoon automatisch geladen. Als de klant bijvoorbeeld standaard verwittigd wilt worden via e-mail, zal Fuga een nieuwe e-mail versturen.


Herinnering afspraak


U kunt per klant in de klantenfiche instellen of hij/zij een herinnering wilt krijgen voor een afspraak. Dat kan zowel via sms als via e-mail. De optie sms wordt enkel weergegeven als de instellingen voor de interface met de sms gateway ingegeven zijn, meer info hier.


Onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Herinnering afspraak wordt de service voor het sturen van herinneringen via sms en e-mail geactiveerd en geconfigureerd. Hier kunt u ook de templates instellen voor verschillende typen van consultaties. Er zijn standaard templates aanwezig voor zowel sms als e-mail. De klantenvoorkeur zal bij elke nieuwe afspraak als standaard ingesteld staan, maar is per afspraak wijzigbaar.