Bigame laat toe om antibiotica te registreren via hun platform. Fuga voorziet een interface met Bigame.


U kunt de registratie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Bigame aan te vinken. U vult vervolgens uw gebruikersnaam van Bigame (van de vorm BE12345678) en wachtwoord (of 'token') in onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen. Dit wachtwoord/token kunt u als dierenarts bekomen door in te loggen op deze website.


Vervolgens zult u in de dierenfiche, afhankelijk van de diersoort, onder 'Bigame categorie' één of meer van volgende mogelijkheden zien:

 • Kuiken
 • Geit
 • Leghen
 • Niet-gespeende biggen
 • Gespeende biggen
 • Zeugen/beren
 • Vleesvarkens
 • Vleeskalveren
 • Volwassen melkrunderen
 • Volwassen vleesrunderen
 • Jong rund (8 tot 24 maanden)
 • Kalf (3 tot 8 maanden)
 • Kalf (< 3 maanden)

Per dier(groep) kunt u aangeven wat de primaire categorie is en welke categorieën er nog aanwezig zijn in het beslag.


We raden aan dat u 'Identificatie dier(groep) cache' activeert, onder Instellingen=> Mijn voorkeuren=> Algemeen. Dit laat toe om bij elke ingave van producten of protocols het oormerk in te brengen.


U kunt ook best een keer nakijken of de beslagnummers van de klanten ingevuld zijn. Die zijn nodig voor Bigame en moeten in het formaat BE12345678-0101 voorgesteld worden. Fuga probeert het nummer wel goed te krijgen als bijvoorbeeld de prefix 'BE' ontbreekt.


Wat aan te passen in de productfiche?


Onder de productfiche zult u 'Cti-ext code' als extra veld zien. Dit dient ingevuld te zijn voor de producten die doorgegeven worden aan Bigame. Een lijst van producten en hun bijhorende cti-ext codes kunt u vinden via het rapport voor Bigame. Dit rapport is enkel opvraagbaar als u uw Bigame-account ingebracht heeft in Fuga.


Bij de registratie van verschafte producten moet er bij Bigame een behandelingsduur ingegeven worden. Deze is uitgedrukt in dagen (een getal), maar in Fuga hebben we echter enkel een tekstuele beschrijving. In Fuga zit een logica ingebouwd die een poging doet om het aantal dagen af te leiden uit de tekstuele beschrijving. Hieronder vindt u een lijst van letters die Fuga detecteert in het tekstveld. Als er vóór één van de letters een cijfer staat, zal Fuga dat getal als het aantal dagen interpreteren.

 • als het tekstveld een 'j' (jour) bevat, probeert Fuga de tekst voor de 'j' als getal te interpreteren
 • als het tekstveld een 'd' (dag) bevat, probeert Fuga de tekst voor de 'd' als getal te interpreteren
 • als het tekstveld een 's' (semaine) bevat, probeert Fuga de tekst voor de 's' als getal te interpreteren en wordt het getal vermenigvuldigd met 7
 • als het tekstveld een 'w' (week) bevat, probeert Fuga de tekst voor de 'w' als getal te interpreteren en wordt het getal vermenigvuldigd met 7


Bigame werkt met een uitgaande eenheid (g, ml, etc.). Wat dit wilt zeggen voor elk product, vindt u in eerder genoemd document. Het komt er meestal op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per Bigame eenheid' de waarde '1' heeft, wat ook de beginwaarde is van dit veld. Enkel als u bijvoorbeeld in Fuga als uitgaande eenheid '0,1ml' heeft ingesteld en Bigame werkt met 'ml' dan dient u '10' in te vullen. Indien u veel producten heeft die op '0,1ml' staan, kunnen we u helpen om in batch dit veld voor al deze producten op '10' te zetten. Onder aan deze pagina vindt u een document waarin enkele voorbeelden zijn uitgewerkt.


Hoe werkt het dan?


Fuga zal achter de schermen een lijst bijhouden van uitgaande producten die gemeld moeten worden bij Bigame. Een uitgaand product zal toegevoegd worden aan deze lijst als het product een cti-ext code heeft, als het dier een 'Bigame categorie' heeft gespecificeerd en als het beslagnummer is gespecificeerd.


Het enige wat u op het einde van de maand (of het kwartaal) moet doen, is naar Te verzenden naar Bigame gaan en op 'Naar Bigame verzenden' drukken om de uitgaande producten te registreren bij Bigame. Merk op dat u zeker een TVD toevoegt in de bijhorende consultatie. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.


Via het rapport Verzonden naar Bigame kunt u ook een lijst opvragen van verstrekte producten die u al geregistreerd heeft bij Bigame.


Foutmeldingen

 • No TVD/DAF present in consultation/sales - Er is geen TVD aanwezig in de corresponderende consultatie of verkoop. U kunt deze foutmelding vermijden door een TVD aan te maken in de consultatiefiche.
 • Beslagnummer niet gespecifieerd - Er is geen beslagnummer aanwezig. De beslagnummer kunt u toevoegen door in de klantenfiche onder de tab 'Plaatsen' de juiste locatie van het dier in te geven. Vervolgens selecteert u in de dierenfiche onder de tab 'Algemeen' deze locatie als hoofdadres.
 • Message de Bigame: -10 - Met deze foutmelding laat Bigame weten dat uw toegang is geweigerd. Het is mogelijk dat uw login en/of wachtwoord fout zijn. Gelieve uw credentials te controleren en eventueel nieuwe aan te vragen bij Bigame.
 • Message de Bigame: -30:260: Le code médicament est invalide - De medicijncode (cti-ext) is afwezig of niet correct. Het is mogelijk dat Bigame de code zelf toevoegt, of u kunt de code manueel toevoegen.