Er zijn meerdere manieren om de stock in Fuga te inventariseren. 


Per lot


U kunt de stock van een product aanpassen door in de lotfiche (de tab 'Loten' in de productfiche) de eenheden aan te passen door op het potlood () te klikken. Daar kunt u via 'Verdwenen eenheden' eenheden uit de stock halen, terwijl u met 'Gerecupereerde eenheden' eenheden kunt toevoegen aan de stock.


Via 'Stockaanpassing'


U kunt vanuit de actie Stock aanpassen in de tab Stock of vanuit het rapport Huidige stock (de optie 'Enkele samenvatting per product' aangevinkt) de stock aanpassen per product met het icoon 'Stockaanpassing' (). Opdat u niet telkens opnieuw de huidige stock zou moeten opvragen, kunt u best bij deze actie een nieuw tabblad openen.Vervolgens begint u door een product te kiezen. U kunt dan de huidige totale stock aangeven, waarbij een teveel toegevoegd wordt bij het meest recente lot en een tekort wordt afgetrokken van de oudste loten. U kunt ook per lot de huidige stock ingeven, alles is uitgedrukt in uitgaande eenheden. U kunt niet tegelijk wijzigingen aanbrengen aan het totaal en de individuele loten.


Het '='-symbool betekent dat het aantal niet gewijzigd moet worden. Overschrijf de '='-symbolen met eventuele nieuwe waarden.


Via het rekenblad


Daarnaast kunt u een stockopmaak doen door in een rekenblad (spreadsheet in Excel) de huidige stock te beschrijven en het aantal uitgaande eenheden in te brengen of aan te passen. Dit kan via de twee onderstaande methoden.


Via een gegenereerd rekenblad uit Fuga [aangeraden]:

 1. U gaat naar het rapport Huidige stocken u ziet in de rechterbovenhoek twee exportknoppen. Deze exportbestanden geven u een overzicht van uw huidige stock (loten) in Fuga. Ook voor praktijken die net opstarten met Fuga en die nog geen stock hebben is dit een handige en snelle methode voor de stockopname.
  1. Met behulp van een barcodescanner: met de knop 'csv_barcode_stock' downloadt u een rekenblad dat de huidige stock bevat met de barcode van het lot, het aantal uitgaande eenheden, de uitgaande eenheid, de productnaam, de CNK-code en het lotnummer. Let op: in het exportbestand verandert u best nooit de volgorde van de kolommen, aangezien Fuga data herkent op basis van de plaats in het document.


  2. Zonder barcodescanner: met de knop 'csv_name_lot_stock' downloadt u een variant op het bovenstaande rekenblad dat de huidige stock bevat met per rij een productnaam, een lotnummer, het aantal uitgaande eenheden, de uitgaande eenheid en de CNK-code. Naast uw huidige stock, ziet u onder aan het document rijen voor elk actief vergrendeld product dat (nog) geen stock heeft: producten die geen niet-leeg lot bevatten dus. De lotnummers zijn hier ingevuld door vraagtekens, wat vooral interessant is voor praktijken die een initiële stockopname doen. Let op: in het exportbestand verandert u best nooit de volgorde van de kolommen, aangezien Fuga data herkent op basis van de plaats in het document.


 2. Met het rekenblad kunt u de voorraadkamer intrekken (met laptop of tablet) om de eigenlijke inventaris te maken. Dit doet u door eerst het product op te zoeken via de barcode of door de naam op te zoeken, afhankelijk met welk rekenblad u werkt. In de bijhorende rij vervangt u vervolgens het aantal uitgaande eenheden in het document door het aantal uitgaande eenheden er effectief in de voorraad zit. Voor producten die in het document nog geen loten hebben (????), kunt u ofwel enkel het aantal uitgaande eenheden invullen, ofwel het aantal eenheden en het lotnummer. Beide methoden zullen werken.
 3. Dit doet u voor alle producten die u in stock heeft staan. 
 4. Vervolgens bewaart u het document en uploadt u het in Fuga via de actie Vergelijk stock in Fuga met stock in rekenblad onder de tab Stock. Hierna kunt u de vergelijking maken met de stock in Fuga. 
  • Let op (1): als u het exportbestand zonder barcodes gebruikt, is het belangrijk dat de bestandsnaam begint met 'nameLot'. Als dat niet het geval is, veronderstelt Fuga dat het een rekenblad met barcodes is (zie hierboven) en zal het niet werken zoals het hoort. 
  • Let op (2): soms gebeurt het dat Excel (of vergelijkbare programma's) het document opslaat als .csv, wat het oorspronkelijke document manipuleert. Best kiest u .xsl, .xslx of iets dergelijks.
 5. Fuga toont u vervolgens een vergelijking tussen het rekenblad en de stock die al in Fuga zat. U krijgt een overzicht van de verschillen waarbij u de loten in Fuga onmiddellijk kunt wijzigen. Deze vergelijking kan gebeuren per depot. 


Zowel bij het maken van de exportbestanden als bij het vergelijken met de stock in Fuga kunt u filteren op depot en op producttype. Indien er een depot of een producttype werd geselecteerd in het rapport Huidige stock zullen deze ook aangegeven worden in de bestandsnaam van het exportbestand.


Via een leeg rekenblad:

 1. U opent een leeg rekenblad (een Excel-document) en u geeft in de eerste kolom de barcode in van het product. Dit doet u door uw cursor te plaatsen in het juiste vak en de barcode te scannen met een barcodelezer. In de tweede kolom van het Excel-bestand typt u het aantal uitgaande eenheden van het product dat nog aanwezig is in de stock. Merk op dat de eerste rij van het rekenblad genegeerd wordt, zodat u daar zinvolle kolomtitels kunt zetten.


 2. Nadat u de bovenstaande methode heeft toegepast voor alle producten, kunt u het bestand opslaan en uploaden in Fuga via de actie Vergelijk stock in Fuga met stock in rekenblad onder de tab Stock. Fuga toont u vervolgens een vergelijking tussen uw zelf gemaakt bestand en de stock die al in Fuga zat. U krijgt een overzicht van de verschillen waarbij u de loten in Fuga onmiddellijk kunt wijzigen. Deze vergelijking kan gebeuren per depot.


Vervallen loten


In het rapport Vervallen niet-lege loten kunt u in batch een stockcorrectie toevoegen. Voor alle geselecteerde loten zal er een correctie toegevoegd worden zodat de stock op 0 valt. En dit op de dag van vandaag met als reden 'Vervallen'.