Er zijn meerdere manieren om de stock in Fuga te inventariseren. 


Per lot


U kunt de stock van een product aanpassen door in de lotfiche (de tab 'Loten' in de productfiche) de eenheden aan te passen door op het potlood () te klikken. Daar kunt u via 'Verdwenen eenheden' eenheden uit de stock halen, terwijl u met 'Gerecupereerde eenheden' eenheden kunt toevoegen aan de stock.


Via 'Stockaanpassing'


U kunt vanuit de actie Stock aanpassen in de tab Stock of vanuit het rapport Huidige stock (de optie 'Enkele samenvatting per product' aangevinkt) de stock aanpassen per product met het icoon 'Stockaanpassing' (). Opdat u niet telkens opnieuw de huidige stock zou moeten opvragen, kunt u best bij deze actie een nieuw tabblad openen.Vervolgens begint u door een product te kiezen. U kunt dan de huidige totale stock aangeven, waarbij een teveel toegevoegd wordt bij het meest recente lot en een tekort wordt afgetrokken van de oudste loten. U kunt ook per lot de huidige stock ingeven, alles is uitgedrukt in uitgaande eenheden. U kunt niet tegelijk wijzigingen aanbrengen aan het totaal en de individuele loten.


Het '='-symbool betekent dat het aantal niet gewijzigd moet worden. Overschrijf de '='-symbolen met eventuele nieuwe waarden.


Via het rekenblad


Daarnaast kunt u in een rekenblad (spreadsheet) de huidige stock beschrijven door de barcode en het aantal uitgaande eenheden in te brengen. Hierbij geeft u de barcode in de eerste kolom en het aantal uitgaande eenheden in tweede kolom. De gegevens op dit rekenblad kunt u vervolgens vergelijken met wat de stock volgens Fuga is via de actie Vergelijk stock in Fuga met stock in rekenblad onder de tab Stock. Het resultaat hiervan is een overzicht van de verschillen waarbij u de loten in Fuga onmiddellijk kunt wijzigen. Deze vergelijking kan gebeuren per depot. Merk op dat de eerste rij van het rekenblad genegeerd wordt, zodat u daar zinvolle kolomtitels kunt zetten.


Vervallen loten


In het rapport Vervallen niet-lege loten kunt u in batch een stockcorrectie toevoegen. Voor alle geselecteerde loten zal er een correctie toegevoegd worden zodat de stock op 0 valt. En dit op de dag van vandaag met als reden 'Vervallen'.