Er zijn verschillende manieren om uw facturen en ontvangstbewijzen af te punten (als betaald aanduiden).


Manueel


De rapporten Facturen en Onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen onder de tab Boekhouding geven u een overzicht van alle facturen die nog afgepunt kunnen worden. Een factuur afpunten doet u met het icoon 'Als betaald zetten' () in de rij van de juiste factuur.


Via CODA-bestanden


Indien u bij uw bank CODA-bestanden kunt downloaden, kunt u die gebruiken om de facturen/ontvangstbewijzen automatisch af te punten in Fuga op voorwaarde dat u gebruik maakt van gestructureerde mededelingen. De optie om gestructureerde mededelingen te laten genereren vindt u onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Documenten


Vervolgens kunt u de CODA-bestanden door Fuga laten verwerken met de actie CODA-bestand uploaden en verwerken onder de tab Boekhouding. Een CODA-bestand heeft meestal een .COD-extensie. U kunt de CODA-bestanden ook als een zip-bestand uploaden, dus meerdere .COD-bestanden in één keer.


Betalingen die ingelezen worden via dit bestand zullen in de nota van de betaling het woord 'CODA' hebben staan. Er is daarbij geen risico dat het uploaden van hetzelfde CODA-bestand aanleiding geeft tot dubbele registraties van betalingen.


Deze functie staat helemaal los van de integratie met Codabox en kan door iedereen gebruikt worden.


Codabox of Expert-M


Als u de module voor boekhoudexport naar Codabox of Expert-M heeft, is het mogelijk om via Codabox of een export uit Expert-M de facturen af te punten. 


Lees hier meer over de boekhoudexport.


Wat als u heeft aangeduid dat de klant te veel betaald heeft?


Het kan gebeuren dat er te veel wordt betaald op een factuur/ontvangstbewijs, bijvoorbeeld door het inbrengen van een voorschot en het niet corrigeren bij het afrekenen. Deze gevallen worden in Fuga aangeduid met de status 'Te veel betaald'.


U kunt deze gevallen dan opzoeken met het rapport Te veel betaalde facturen/ontvangstbewijzen. Hetzelfde kan gedaan worden voor kredietnota's (Te veel betaalde kredietnota's) en betalingsherinneringen met dossierkosten (Te veel betaalde betalingsherinneringen (dossierkosten)).