Fuga biedt de mogelijkheid aan om aan te duiden dat een dier verzekerd is en de facturen die betrekking hebben op deze dieren door te sturen naar de verzekeringsmaatschappij.


In het rapport Openstaande lopende rekeningen (verzekeraars) verschijnen er enkele snelkoppelingen bij elke openstaande lopende rekening - van hieruit kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks een factuur maken, adresetiketten downloaden of een financieel overzicht maken. Ook kunt u deze acties in batch doen (voor de hele tabel) met de iconen bovenaan.


Via de klassieke integratie

 • In de contacten kunt u de gegevens van de verzekeringsmaatschappij inbrengen (contact van type 'Verzekeraar'). Een aantal van de hieronder beschreven mogelijkheden zullen pas zichtbaar zijn als er minstens één verzekeraar is ingebracht in Fuga. Lees hier hoe u een contact kunt toevoegen.
 • In de dierenfiche kunt u aanduiden of een bepaald dier verzekerd is, bij welke verzekeraar en optioneel met welk polisnummer (inclusief koppeltekens).
 • Bij het aanmaken van een factuur kunt u aanduiden of/welke verzekeraar betrokken is bij de factuur. De beginwaarde hiervan zal bepaald worden door de verzekeraar van het dier.
 • Er is een aparte link onder Boekhouding om de Openstaande lopende rekeningen (verzekeraars) in batch te factureren.
 • In het rapport Facturen kunt u aparte lijsten opvragen per verzekeraar. Let op: de facturen blijven wel de naam van de klant in het briefhoofd hebben, zodat de verzekeraar weet over wie het gaat. U heeft de mogelijkheid om ze gebundeld aan de verzekeringsmaatschappij te bezorgen


Via SantéVet


Voor dieren die verzekerd zijn bij SantéVet kan men een stap verder gaan en de facturen (met hun detail) automatisch overmaken aan SantéVet op het ogenblik dat ze aangemaakt worden.

 • U kunt deze functie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => SantéVet aan te vinken. Hiermee meldt u de praktijk aan bij SantéVet. U kunt ook beslissen of er een kopie van de factuur wordt verstuurd naar de klant.


  Hierbij worden praktijknaam, adres, publiek telefoonnummer, publiek faxnummer en publiek e-mailadres doorgegeven. Dus best even nakijken of deze juist zijn in Instellingen => Praktijkgegevens => Algemeen.
 • In de dierenfiche kunt u vervolgens aanduiden of een dier verzekerd is. Gebruik nu de extra optie 'SantéVet' en breng het polisnummer van het dier (inclusief koppeltekens) in. Als u dit bewaart, wordt er gecontroleerd of het een geldig SantéVet polisnummer is.

 • Als er een factuur voor een verzekerd dier wordt aangemaakt wordt dit automatisch (op de achtergrond) doorgestuurd naar SantéVet zodat zij het in behandeling kunnen nemen. SantéVet vereist daarbij nog wat extra info: diagnose, anamnese. Bij het afrekenen zijn er ook nog twee SantéVet-specifieke velden die u moet aanduiden: reden (ongeluk/ziekte/preventie) en type (normaal/dringend/doorverwezen).

  Let op: voor verzekerde dieren bij SantéVet moet u aparte afrekeningen/facturen maken in Fuga. Het is zo dat u niet kunt afrekenen als meer dan één verzekerd dier in de afrekening zit en/of als er één verzekerd dier en minstens één niet-verzekerd dier in de afrekening zit. In dat geval wordt er ook een waarschuwing in het rood gegeven: 'Verzekering laat slechts 1 dier per factuur/ontvangstbewijs toe'.

  Als u heeft aangeduid dat de klant een kopie van de factuur moet krijgen, wordt er ook een factuur naar de klant gestuurd. U kunt er ook voor kiezen om de factuur niet door te sturen naar SantéVet, bij een verkoop van voeding bijvoorbeeld.

 • Bij het rapport Facturen is er een extra optie 'SantéVet' aanwezig zodat u de facturen die u verstuurd heeft naar SantéVet kunt oplijsten. In dit rapport zult u ook de kolommen zien die van belang zijn voor SantéVet: de reden, het type, het tijdstip van de registratie en eventuele foutmeldingen.

Via PetExpert


Voor dieren die verzekerd zijn bij PetExpert kan men een stap verder gaan en de facturen (met hun detail) automatisch overmaken aan PetExpert op het ogenblik dat ze aangemaakt worden.

 • U kunt deze functie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => PetExpert aan te vinken. Door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te geven meldt u de praktijk aan bij PetExpert. Hierbij worden praktijknaam, adres, publiek telefoonnummer, publiek faxnummer en publiek e-mailadres doorgegeven. Dus best even nakijken of deze juist zijn in Instellingen => Praktijkgegevens => Algemeen.
 • In de dierenfiche kunt u vervolgens aanduiden of een dier verzekerd is. Gebruik nu de extra optie 'PetExpert' en breng het polisnummer van het dier (inclusief koppeltekens) in. Als u dit bewaart, wordt er gecontroleerd of het een geldig polisnummer is.
 • Als er een factuur voor een verzekerd dier wordt aangemaakt wordt dit automatisch (op de achtergrond) doorgestuurd naar PetExpert zodat zij het in behandeling kunnen nemen. Bij het versturen van een factuur probeert PetExpert onmiddellijk te bepalen welk deel zij voor hun rekening nemen. Bij het afrekenen zijn er ook nog een aantal PetExpert-specifieke velden die u moet aanduiden: zie de afbeelding.


  Let op: voor verzekerde dieren bij PetExpert moet u aparte afrekeningen/facturen maken in Fuga. Het is zo dat u niet kunt afrekenen als meer dan één verzekerd dier in de afrekening zit en/of als er één verzekerd dier en minstens één niet-verzekerd dier in de afrekening zit. In dat geval wordt er ook een waarschuwing in het rood gegeven: 'Verzekering laat slechts 1 dier per factuur/ontvangstbewijs toe'.
 • Facturen of ontvangstbewijzen die minstens één PetExpert-registratie kunnen achteraf niet verwijderd worden.
 • U kunt in de verkoop- of consultatiefiche de status van de betaling van PetExpert raadplegen.
 • Bij het rapport Facturen is er een extra optie 'PetExpert' aanwezig zodat u de facturen die u verstuurd heeft naar PetExpert kunt oplijsten.