Als de eenheden van het oorspronkelijke product en die van het doelproduct dezelfde zijn, kunt u het lot eenvoudig verplaatsen via de actie Lot(en) verplaatsen naar ander product of Lot (gedeeltelijk) verplaatsen naar ander product.


Als de eenheden van de twee producten echter verschillend zijn, kunt u het lot best manueel verwijderen bij het oude product en opnieuw aanmaken bij het nieuwe product. Lees hier hoe u een lot aanmaakt.


Als het lot bij het inlezen van de levering in het verkeerde product is terechtgekomen, moet u wel nog even voorkomen dat er bij de volgende levering hetzelfde gebeurt. Dat kunt u doen als volgt:

  • Zoek het product op waarmee het product op de bestelbon samengevoegd is (lees hier hoe u een product opzoekt). Open de fiche via het 'Tonen'-icoon (), en ga naar de tab 'Gemapte producten'. Hier kunt u het fout samengevoegde product verwijderen uit de lijst met het 'Verwijderen'-icoon ().¬†
  • Vervolgens klikt u op de tab 'Loten' en verwijdert u het lot van het samengevoegde product. Loten die nog nooit gebruikt zijn zullen een 'Verwijderen'-icoon () hebben. U kunt best nog even uw bestelbon controleren om zeker te zijn dat u het juiste lot verwijderd.
  • Maak een nieuw product aan met de naam zoals het op de bestelbon voorkomt. In de productfiche kan je uiteindelijk het lot toevoegen, zoals het op de bestelbon staat.