Een e-mailadres van de klant vormt het ID van die klant op mijndieren.eu. Dit wil zeggen dat het e-mailadres niet zomaar aangepast of verwijderd kan worden, aangezien de klant zich dan niet meer zou kunnen aanmelden op mijndieren.eu.

U kunt het e-mailadres veranderen door in de klantenfiche naar de persoon te gaan (onder de tab 'Personen'). Daar klikt u op het icoon 'mijndieren.eu deactiveren' (). Hiermee koppelt u het mijndieren.eu-account los van het e-mailadres van de persoon. Vervolgens past u het e-mailadres aan en nodigt u de klant opnieuw uit door op het icoon 'mijndieren.eu-uitnodiging' () te klikken.