Eerst en vooral activeert u de optie Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Zorgplan. Daarnaast zorgt u ervoor dat u bepaalde acties en opties rond het zorgplan zichtbaar maakt in uw Fuga. Onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Menuopties voegt u in de kolom 'Instellingen' de optie 'Zorgplan' toe aan het lijstje van opties in de 'Zoeken'-menu en de optie 'Zorgplan toevoegen' aan het lijstje van acties.


Om vervolgens een nieuw zorgplan aan te maken, moet u in de tab Instellingen zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Zorgplan toevoegen. Ook vanuit het overzicht van de zorgplannen (asterisk ingeven in de zoekbalk van de zorgplannen) kunt u met de plus een zorgplan aanmaken. In het nieuwe scherm vult u verschillende gegevens in met betrekking tot het zorgplan.

  • Naam - Hier geeft u het zorgplan een zinvolle naam, zodat u later gemakkelijk dit zorgplan kunt selecteren. U kunt het zorgplan ook een taalspecifieke naam geven in het Nederlands, Frans en Engels. In dat geval verschijnt die naam in de juiste taal in de communicatie (contract, factuur, ontvangstbewijs, etc.) met de klant.
  • Dierenklasse - Deze waarde is optioneel. Door een dierklasse te specificeren, kunt u ervoor zorgen dat u dit bepaalde zorgplan enkel kunt toewijzen op een dier van deze klasse. En als u een dierklasse kiest, kunt u zelfs een diersoort specificeren waarop dit zorgplan enkel van toepassing kan zijn.
  • Zorgplanperiode - Hiermee geeft u aan hoe lang de standaard duur van het zorgplan is.
  • Opzegtermijn - Hiermee geeft u aan hoe lang de opzegtermijn is.
  • Annulatie bij overlijden - Hier kunt u aanduiden of het zorgplan al dan niet geannuleerd wordt als het dier overlijdt. In dit geval is er geen opzegtermijn en worden er geen deactiveringskosten aangerekend.
  • Beschrijving - Hier kunt u optioneel nog een beschrijving toevoegen van dit zorgplan.
  • Contract - Om een zorgplan vast te leggen met de klant maakt u een contract op voor de klant. Let erop dat het zorgplan pas actief zal zijn en aangerekend zal worden zodra er een getekend contract aanwezig is. Het contract wordt door Fuga opgesteld met een template. Het standaard contract bevat volgende specificaties: een minimale looptijd van één zorgplanperiode, de annulering bij overlijden en de deactiveringskosten. Als u deze specificaties niet gebruikt of u wilt ze niet op het contract zetten, kunt u een variant maken van de standaard template. Hier leest u hoe u een standaard template in Fuga kunt aanpassen - weet daarbij dat u verschillende parameters kunt gebruiken, voor rijke tekst ($RTCarePlanDescription$ en $RTCarePlanDescriptionDetailed$) en eenvoudige tekst ($carePlanDescription$ en $carePlanDescriptionDetailed$). De parameters met 'Detaild' tonen ook het veld 'Inhoud' en de parameters voor eenvoudige tekst kunnen ook gebruikt worden in rijke tekst.
  • Financieel - Hier geeft u een standaard betalingsperiode in. Die kan u nog steeds aanpassen bij het toevoegen van het zorgplan voor een bepaalde klant. Daarnaast geeft u hier eventuele activerings- en/of deactiveringskosten en de prijs in, opgesplitst in drie categorieën.

Items toevoegen aan het zorgplan


Na het aanmaken van de fiche van het zorgplan (met alle algemene informatie), kunt u items toevoegen aan het zorgplan. Die items bepalen wat er is inbegrepen in het abonnement van de klant voor één zorgplanperiode.


Items toevoegen doet u door eerst de zorgplanfiche te openen via het 'Tonen'-icoon () - lees hier meer over hoe u zorgplannen kunt opzoeken. In de fiche klikt u vervolgens op de tab 'Zorgplan items'. Hier kunt u alle gewenste protocols, handelingen en producten toevoegen, met het aantal en een kortingspercentage. Mogelijke kortingen zijn instelbaar via Instellingen => Praktijkgegevens => Boekhouding => Zorgplan items.


Een bepaald protocol/handeling/product kan maar één keer voorkomen als item in een bepaald zorgplan.Hoe bepaal ik de prijs?


Onder het gedeelte van 'Financieel' kunt u een standaard betalingsperiode in. Die kan u nog steeds aanpassen bij het toevoegen van het zorgplan voor een bepaalde klant. Daarnaast geeft u hier eventuele activerings- en/of deactiveringskosten en de prijs in.


De prijs geeft u in in drie categorieën: de prijs (exclusief btw) van de prestaties en toegediende producten, de prijs (exclusief btw) van de verschafte producten met een lage btw en de prijs (exclusief btw) van de verschafte producten met een hoge btw. Op basis van de waarde van de korting in de tabel van de zorgplan items kunt u bepalen hoeveel u per categorie wilt aanrekenen.Publiceren


Nadat u een zorgplan heeft vervolledigd, kunt u de status van het zorgplan aanpassen door op het 'Publiceren'-icoon () te klikken. Dat is overigens nodig om het zorgplan te kunnen gebruiken.


Bij de publicatie worden een aantal velden vergrendeld: naam, dierklasse en -soort, zorgplanperiode, opzegtermijn en of het zorgplan geannuleerd moet worden bij overlijden van het dier. Ook de items van het zorgplan worden vergrendeld. Sommige velden blijven steeds wijzigbaar. U kunt het zorgplan nog wijzigen door op het 'Bewerken'-icoon () te klikken.