Wat zijn de afspraaktypes?


In Fuga is het onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Agenda mogelijk om verschillende afspraaktypes te maken. Dit is interessant voor zowel de Fuga-agenda als de publieke agenda via mijndieren.eu.


Gebruik in Nova-agenda


Deze optie laat toe om in de Nova-agenda verschillende varianten van een type zoals 'Praktijkconsultatie', 'Operatie' enz. te maken, elk met hun eigen specifieke duurtijd. Als u een afspraak maakt van een bepaald type, zal Fuga het einduur van de afspraak hieraan aanpassen. Men kan aan elk afspraaktype ook een eigen kleur toekennen.


Bij het aanmaken of wijzigen van afspraaktypes kunt u aangeven dat een bepaald afspraaktype niet bedoeld is voor de online agenda van mijndieren.eu. Dit doet u door het vakje 'Intern' aan te vinken.


Gebruik in publieke agenda voor mijndieren.eu


Ook voor de publieke agenda van mijndieren.eu kunt u gebruik maken van de verschillende afspraaktypes. Dit heeft als nut dat u uw agenda kunt openzetten voor types met een verschillende duur of een verschillende diersoort. U kunt dus met dit systeem bijvoorbeeld maar 20 minuten rekenen voor een gewone consultatie, 30 minuten voor een consultatie van een nieuw dier en 60 minuten voor een consultatie met een paar.


Zodra u deze types heeft toegevoegd in uw publieke agenda, zullen klanten zelf het type kunnen kiezen als ze een online afspraak maken. Dit type blijft steeds zichtbaar in uw agenda.


Via de pijltjes geeft u aan in welke volgorde de afspraaktypes getoond worden.


Merk op dat als u afspraaktypes toevoegt deze niet automatisch in de reeds bestaande afspraakblokken worden toegevoegd. Dat moet u zelf doen, anders zijn deze afspraaktypes pas beschikbaar bij nieuwe afspraakblokken, mogelijk ver in de toekomst.


Op welke manier vermijd ik gaten in mijn agenda?


Via de optie 'Berekende sloten laten aansluiten aan andere afspraken' onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Publieke agenda kunt u sloten laten aansluiten op andere afspraken. Deze optie is standaard aangevinkt.


Wanneer deze optie aangevinkt is zal bij de berekening van de sloten de starttijd van een mogelijk slot onmiddellijk aansluiten op bestaande afspraken in het blok, zodat er geen gaten gecreëerd worden. Een voorbeeld: stel dat een publiek blok heeft van 9u tot 12u en uw praktijk heeft 1 afspraaktype met een duurtijd van 30 minuten. In het geval u zelf een afspraak inplant van 9u tot 9u20 dan zal het eerst mogelijke slot voor de gebruikers van mijndieren.eu van 9u20 tot 9u50 zijn. Het berekende slot sluit dus aan op reeds ingeplande afspraken.


In het geval de optie is afgevinkt blijft de berekening van de sloten ongewijzigd. In het bovenstaande voorbeeld zou het eerst mogelijke slot dan van 9u30 tot 10u zijn, waardoor de tijd tussen 9u20 en 9u30 ongebruikt blijft.