Indien u een nieuw depotnummer heeft gaat u alsvolgt te werk:


Ga naar de praktijkinstellingen, tab plaatsen:

 • Pas het huidige adres met het oude depot nummer in Fuga aan. Men kan oud toevoegen achter het nummer in straat en nummer.
 • Maak een nieuwe adres met het nieuwe depot nummer in Fuga
 • Maak van dit adres het primaire adres
 • Verplaats uw consultatie ruimtes, wachtkamers en hospitalisatiehokken naar dit nieuwe adres 


Ga naar de acties in Stock, actie Verplaats alle loten naar nieuw depot:

 • Selecteer in Huidig depot het oude depot
 • Selecteer in Nieuw depot het nieuwe depot
 • Kies verplaatsen
 • OPGELET: Depot-specifieke producten zullen worden gedupliceerd, waarna de loten op het duplicaat worden overgezet.


Ga naar de praktijkinstellingen, tab plaatsen:

 • Maak het adres met het oude depot nummer inactief (dit kan enkel als u alle ruimtes, wachtkamers en hospitalisatiehokken hebt overgezet naar het nieuwe adres).


Ga naar de praktijkvoorkeuren, tab Stock:

 • Duid bij alle actieve leveranciers het nieuwe depot aan.

Ga naar de persoonlijke instellingen, tab algemeen:

 • Kies het nieuwe depot als default depot