Er zijn vier verschillende methodes om de basisprijs te bepalen:

  • Vaste prijs - Zelf op te geven in de productfiche.
  • Winstmarge op de aankoopprijs  (%) - Op basis van de aankoopprijs in de lotfiche.
  • Winstmarge op de bruto prijs (%) - Op basis van de bruto prijs in de de productfiche (= meest recente bruto prijs).
  • Publieksprijs (incl. btw) - Op basis van de publieksprijs die wordt meegegeven door de leverancier. Deze wordt op twee niveaus bewaard: op het lotniveau en het productniveau. Op het lotniveau wordt de publieksprijs bewaard die geldig was op het moment van de aankoop. Op het productniveau wordt de meest recente publieksprijs bewaard, afhankelijk van de groothandel komt die automatisch binnen met de laatste leveringsdocumenten of moet die expliciet worden ingelezen via de actie Bruto/publieksprijs aanpassen. Als de instelling 'Meest recente publieksprijs' is aangevinkt onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Stock, wordt de publieksprijs op het productniveau gebruikt. Zo niet, wordt de publieksprijs gebruikt op het lotniveau.Per product kan een (procentuele) afwijking, zowel positief als negatief, van de basisprijs bepaald worden voor 'Verkoop' en 'Toediening (gebruik)'. Deze afwijking wordt in rekening gebracht op de basisprijs.


Indien er bij een consultatie of verkoop een procentuele vermindering op verkoop of erelonen (toegediende producten) wordt ingesteld, zal die in rekening gebracht worden na de eerder beschreven afwijking op de basisprijs. De beginwaarde van deze verminderingen zijn de verminderingen die op het klantenniveau zijn ingesteld.


Samengevat: productprijs = basisprijs +/- afwijking gedefinieerd in productfiche - vermindering (in consultatiefiche of klantenfiche).