Onder de tab Stock kunt u een Leverancier toevoegen. Het is ook mogelijk om vanuit een leveranciersoverzicht een nieuwe leverancier te creëren door op het 'Toevoegen'-icoon () te klikken.De klanten van NetOrder weten dat er achter NetOrder verschillende leveranciers schuilgaan, namelijk Covetrus en Nerum. Fuga brengt dit als volgt in rekening. Maak twee leveranciers aan die in hun bedrijfsnaam één van volgende woorden bevatten: Covetrus (die heeft u waarschijnlijk al) en Nerum. Bij het opladen van het leveringsdocument wordt dan automatisch de juiste leverancier gekoppeld aan de levering. Dit zorgt ervoor dat uw inkomend en uitgaand register de juiste leverancier vermelden.


Vervolgens koppelt u de leveranciersfiche met de leveranciersinterface onder de instellingen onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Stock en klik eerst en vooral op het potloodje. Bij het menu 'Relatie tussen leveranciersinterfaces en leveranciers' kiest u uw leveranciersinterface en selecteert u de fiche van de leverancier die u net heeft aangemaakt en slaat u op.


Als u nogmaals (op dezelfde pagina) op het potloodje klikt, zal er rechts onderaan één of enkele extra veld(en) verschijnen voor uw leveranciers. Hier kunt u de aanmeldgegevens ingeven die u van de leverancier gekregen heeft. Zodra alles is ingevuld en opgeslagen, kunt u onder Verzonden leveringen uw leveringen opvragen die onderweg of geleverd zijn. Leveringen opnemen in de stock doet u door op het icoon van de vrachtwagen () te klikken.


Welke acties kan ik doen vanuit Fuga met welke leverancier?


Leverancier
Opladen leveringsnota's in Fuga
Automatisch inlezen leveringen in Fuga
Bestellingen vanuit Fuga
Winkelmand groothandel opvullen vanuit Fuga
Backorder in rekening gebracht bij 'Bij te bestellen'Bruto/publieksprijs aanpassen via bestand groothandel
Bruto/publieksprijs aanpassen via catalogus groothandel
ADC
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png
Alcyon
deactivate10.pngdeactivate10.png
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png deactivate10.png
AUV (2)

deactivate10.pngdeactivate10.png
Covetrus
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png
deactivate10.png deactivate10.pngdeactivate10.png 
Crocodil
deactivate10.png deactivate10.pngdeactivate10.png
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png
Dubavo
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png
Hanff (3)

deactivate10.png deactivate10.png
deactivate10.png
deactivate10.png
Medini
deactivate10.pngdeactivate10.png
deactivate10.png deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png
Prophac (3)
deactivate10.png
deactivate10.png 
deactivate10.png
deactivate10.png
Sanofarm
deactivate10.png

Vetria (1)

deactivate10.pngdeactivate10.png
deactivate10.png
deactivate10.png
Vetrinord

deactivate10.png
Waaroost
deactivate10.pngdeactivate10.pngdeactivate10.png


(1) = Deze interface heeft andere Fuga interface login gegevens nodig dan de login om bestellingen via hun website te plaatsen.
(2) = Deze leverancier heeft een speciale configuratie nodig die wij voor u moeten toevoegen. Gelieve ons te contacteren bij het instellen.

(3) = Voor deze leverancier moet u uw logingegevens opvragen bij Prophac (vincent.lallemand@prophac.lu) en Hanff (alex.darrosa@hanff.lu).


Wanneer/welke prijzen worden er aangepast (per leverancier)?


Leverancier
Aankoopprijs (lot)
Bruto prijs (product)
Publieksprijs (lot)
Publieksprijs (product)
ADC
B/C
A/C/D
C
A/C/D
Alcyon
B/C
A/B/C/D

A/D
AUV
C
C/D

D
Crocodil
B/C
A/C/D
C
A/C/D
Dubavo
B/C
C/D
CC/D
Hanff
C
C/D
C
C/D
Medini
B/C
A/D
B/C
A/B/C/D
ProphacCD


Sanofarm
B

B
B
Covetrus
B/C
A/B/C/D
B/C
A/B/C/D
Vetria
B/C
B/C/D
B/C
B/C/D
Vetrinord
CWaaroost
B/C
C/D
C
C/D


A = Bruto/publieksprijs aanpassen via bestand groothandel

B = Leveringsdocument toevoegen

C = Leveringen binnenhalen via automatische interface, update van producten in die verzending/levering (druk op de ronde pijl bij Niet-verzonden bestellingen)

D = Bruto/publieksprijs aanpassen via catalogus groothandel