MediRund is de database voor de centrale registratie van antibiotica in de rundersector in Nederland. Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor de registratie van antibiotica: binnen 14 dagen na levering van een antibioticum moeten gegevens hierover vastgelegd worden in MediRund (http://medirund.nl). Deze registratie kan automatisch vanuit Fuga.


Eerst en vooral activeert u het systeem voor uw Fuga door 'MediRund' aan te vinken onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen. Om de integratie verder te activeren vraagt u een login aan bij MediRund. De gebruikersnaam, die begint met 'UDN', en het wachtwoord kunt u ingeven in Fuga via Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen => MediRund. Zodra dat ingesteld is, zult u in de klantenfiche, de dierenfiche en de productfiche een aantal extra velden te zien krijgen. Verder zijn er nog enkele wijzigingen vereist, namelijk:

  • Onder de klantenfiche voor Nederlandse klanten zult u het UBN-nummer kunnen inbrengen. Dit nummer moet u inbrengen zonder het prefix 'UBN'.
  • Onder de dierenfiche kunt u aanvinken of het dier of dierengroep gebruikt wordt in de melkproductie, en u kunt de leeftijdsgroep aangeven. Die gegevens zijn vereist voor MediRund. U heeft de keuze tussen volgende leeftijdsgroepen: 0 - 56 dagen, 56 dagen - 1 jaar, 1 - 2 jaar, 2 jaar en ouder.
  • Onder de productfiche van elk te registreren product moet u de EAN-nummer van het product inbrengen. Een lijst van producten en EAN-nummers vindt u op http://adapter.vetmessage.nl/brwijs/. Daarnaast moet u aangeven hoeveel uitgaande Fuga-eenheden er zitten in een eenheid van MediRund, meestal is dit hetzelfde als het aantal uitgaande Fuga-eenheden per inkomende eenheid van Fuga.

Hoe werkt het dan?


Fuga zal nu een lijst bijhouden van verstrekte producten aan klanten met een UBN-nummer en Nederlands adres, waarvan het product een EAN-nummer heeft en waarvan het dier een geldige leeftijdsgroep heeft ingesteld. Deze lijst kunt u opvragen met het rapport Te verzenden naar MediRund. Vanuit deze lijst kunt u de verstrekte producten individueel of in batch registreren bij MediRund.


Via het rapport Verzonden naar MediRund kunt u ook een lijst opvragen van verstrekte producten die u al geregistreerd heeft bij MediRund.


Checklist in Fuga

  • MediRund account ingeven in Fuga
  • Per Nederlandse klant het UBN-nummer ingeven
  • Per te registreren dier van Nederlandse klant de leeftijdscategorie en het gebruik ingeven
  • Per te registreren productfiche 'EAN' ingeven, aanduiden of het al dan niet antibiotica is en de MediRund-eenheid invullen
  • Rapport opvragen en registreren