Er is een verplichting om antibioticagebruik bij bepaalde diersoorten te registreren in een centrale databank, zie onder andere hier.


Deze registratie kunt u rechtstreeks vanuit Fuga doen en werkt als volgt. U kunt de registratie activeren door Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Algemeen => Sanitel-Med aan te vinken. U vult vervolgens uw gebruikersnaam van Sanitel-Med (van de vorm N1234), wachtwoord en code (van de vorm BE12345678) in onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Algemeen.

Vervolgens zult u in de dierenfiche onder 'Sanitel-Med categorie' volgende mogelijkheden zien:

 • Kuiken
 • Geit
 • Leghen
 • Niet-gespeende biggen
 • Gespeende biggen
 • Zeugen/beren
 • Vleesvarkens
 • Vleeskalveren
 • Volwassen melkrunderen
 • Volwassen vleesrunderen
 • Jong rund (8 tot 24 maanden)
 • Kalf (< 8 maanden)

Per dier(groep) kunt u aangeven wat de primaire categorie is en welke categorieën er nog aanwezig zijn in het beslag.


Onder de productfiche zult u 'Code' als extra veld hebben, dit is de cti-ext code van het product. Een lijst is hier beschikbaar. Ook moet u onder de productfiche het 'Aantal uitgaande eenheden per Sanitel-Med eenheid' invullen. Sanitel-Med werkt met als eenheid 'verpakking'. Het komt er waarschijnlijk op neer dat 'Aantal uitgaande eenheden per Sanitel-Med eenheid' dezelfde waarde moet krijgen als 'Aantal uitgaande eenheden per product'.


U kunt ook best een keer nakijken of de beslagnummers van de klanten ingevuld zijn. Die zijn nodig voor Sanitel-Med en moeten in het formaat BE12345678 voorgesteld worden (Fuga probeert het nummer wel goed te krijgen als de prefix 'BE' ontbreekt of als er een suffix van de diersoort aanwezig is).


Hoe werkt het dan?


Fuga zal achter de schermen een lijst bijhouden van uitgaande producten die gemeld moeten worden bij Sanitel-Med. Een uitgaand product zal toegevoegd worden aan deze lijst als het product een cti-ext code heeft, als het dier een 'Sanitel-Med categorie' heeft gespecificeerd en als het beslagnummer is gespecificeerd.


Het enige wat u op het einde van de maand (of het kwartaal) moet doen, is naar Te verzenden naar Sanitel-Med gaan en op 'Naar Sanitel-Med verzenden' drukken om de uitgaande producten te registreren bij Sanitel-Med. Merk op dat u zeker een TVD toevoegt in de bijhorende consultatie. U kunt ook nog uitgaande producten uit de lijst verwijderen.


Via het rapport Verzonden naar Sanitel-Med kunt u ook een lijst opvragen van verstrekte producten die u al geregistreerd heeft bij Sanitel-Med.


Checklist in Fuga

 • Sanitel-Med aanvinken onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren > Algemeen
 • Sanitel-Med account, wachtwoord en code invullen onder Instellingen => Mijn voorkeuren > Algemeen
 • Sanitel-Med categorieën invullen per dier
 • Beslagnummers in formaat BE12345678 invullen bij de klant locatie
 • In productfiche van antibiotica cti-ext code en 'Aantal uitgaande eenheden per Sanitel Med eenheid' instellen
 • TVD aanmaken per consultatie waarvoor er producten geregistreerd moeten worden
 • Rapport opvragen en registreren


Foutmeldingen